Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Szczeciński Obszar Metropolitalny. Zapraszamy na konsultacje społeczne!

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Szczeciński Obszar Metropolitalny. Zapraszamy na konsultacje społeczne!

   Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).

   W związku z trwającymi pracami nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w I etapie konsultacji społecznych!

   Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu m.in. zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

   Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie. Uczestnicy będą̨ mogli poznać́ cel tworzonego opracowania o nazwie Plan Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

   Celem zrównoważonej mobilności:

   • Zmniejszenie ruchu samochodowego

   • Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu

   • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

   • Stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom

   • Lepsze planowanie przestrzenne

   • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego

   • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu

   • Zwiększenie dostępności usług

   • Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

   WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEJSCOWOŚCI!

   Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny na http://som.szczecin.pl/sump/

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!