Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Szczecin z nowym Studium

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Szczecin z nowym Studium

   Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęte zostało przez radnych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, najważniejszy dokument planistyczny Szczecina. 

   Przypominamy. Prawie 3 lata trwały prace planistów, ekspertów i analityków nad treścią Studium, które wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju i wyzwania w perspektywie najbliższych 30 lat dla naszego miasta. Również mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości złożenia swoich uwag.  Szczególne zainteresowanie mieszkańców dotyczyło tematów związanych z zielenią w mieście, przyszłością miejskich targowisk, czy toru gokartowego.

   - Dokument został przedstawiony mieszkańcom i gruntownie skonsultowany  – mówi Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - W sumie otrzymaliśmy  761 wniosków zbieranych od momentu uchwalenia poprzedniego studium, 451 uwag konsultacyjnych oraz 136 uwag  do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu w grudniu 2021. Mieszkańcy chętnie brali również udział w spotkaniach i dyskusjach na ten temat.

   Po konsultacjach miasto zorganizowało także cykl warsztatów strategicznych, które miały pomóc w lepszym poznaniu ambicji, oczekiwań i obaw mieszkańców. Projekt dokumentu był poddawany opiniowaniu również przez zewnętrznych specjalistów np. Miejską Komisję Architektoniczo-Urbanistyczną oraz szereg instytucji wyższego rzędu.

   Nowelizacja dokumentu jest konsekwencją okresowego badania aktualności Studium. To deklaracja kierunków rozwoju Szczecina, która  jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące w granicach miasta oraz w bliższym i dalszym jego otoczeniu funkcjonalnym, jakie zaistniały po 2012 roku.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!