Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Szczecin Ukrainie - rok po wybuchu wojny

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Szczecin Ukrainie - rok po wybuchu wojny

   Dokładnie rok temu  Rosja dokonała napaści na Ukrainę. Niemal natychmiast Miasto rozpoczęło przygotowania do przyjęcia uciekających przed wojną obywateli Ukrainy i wdrożyło Program Wsparcia  Szczecin Ukrainie. Nakłady na ten cel wyniosły prawie 80 mln zł.

   Podstawową kwestią w pierwszych dniach wojny było zabezpieczenie potrzeb bytowych napływających do Szczecina uchodźców. Miasto przygotowało dla obywateli Ukrainy  kilkaset miejsc zbiorowego zakwaterowania.  W okresie od 27 lutego do 31 sierpnia skorzystało z nich 675 osób.

   - Średnio przebywały tam  od jednego do czterech miesięcy - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Oprócz schronienia i pełnego wyżywienia, lokatorzy mieli zapewnioną również pomoc materialną, opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc przy załatwianiu formalności czy znalezieniu pracy.

   W ciągu kilkunastu dni od wybuchu wojny Miasto uruchomiło Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, w którym  uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie mogli uzyskać kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych , usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji , ochrony zdrowia.

   W budynku przy Skłodowskiej – Curie 4  znalazły się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta, a także wolontariuszy organizacji pozarządowych, gabinet psychologiczny,  biuro Konsula Honorowego Ukrainy, kawiarenka internetowa i świetlica dla dzieci, a także magazyn i punkt wydawania  pomocy rzeczowej: paczek żywnościowych, odzieży, środków higienicznych, chemii gospodarczej. Centrum pośredniczyło również w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców.

   W późniejszym okresie, oprócz kontynuowania wcześniejszych zadań, w Centrum rozpoczęto realizację projektu „Ukraina bliżej nas”, obejmującego m.in.: konsultacje psychologiczne, poradnictwo prawne, kursy języka polskiego, wsparcie asystenta integracyjnego czy organizację czasu wolnego dla dzieci.

   Łącznie ze wsparcia informacyjnego i psychologicznego w Centrum skorzystało 15 725 osób, z pośrednictwa pracy – 6135 osób. Pomocy rzeczowej udzielono 15 657 osobom, a w świetlicy opiekę znalazło 7400 dzieci.

   Ogromnym wyzwaniem było zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy ciągłości edukacji i  umożliwienie kontynuowania nauki w szczecińskich placówkach oświatowych. Konieczne było nie tylko zabezpieczenie miejsc we wszystkich typach szkół i placówkach opiekuńczych, ale także m.in. stworzenie oddziałów przygotowawczych (dla dzieci nie znających języka polskiego) z udziałem asystenta międzykulturowego dwujęzycznego wspierającego polskich nauczycieli przedmiotowych czy organizacja dodatkowych kursów języka polskiego.

   Dzięki ogromnemu wysiłkowi obecnie w szczecińskich szkołach uczy się ponad 3 tysiące uczniów z Ukrainy, natomiast w  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  - ponad 600 dzieci.

   Kolejne zadanie realizowane przez Miasto to nadawanie obywatelom Ukrainy numerów PESEL. W związku z ogromnym zainteresowanie, konieczne było przeorganizowanie pracy urzędu i zaangażowanie dodatkowych osób do obsługi interesantów.

   - W efekcie, do tej pory w szczecińskim Urzędzie Miasta obywatelom Ukrainy wydano  20 373 numerów PESEL - mówi Paulina Łątka. - Miasto prowadziło również nabór wniosków i wypłacało jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźców – łącznie przyjęto 20 tys. wniosków.

   Uchodźcy wojenni zostali zwolnieni z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, a także za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych. Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uruchomiło specjalny punkt konsultacyjno – informacyjny i infolinię dla obywateli Ukrainy. Zatrudniło też ukraińskojęzycznych lekarzy i tłumacza, co pozwoliło na otoczenie uchodźców najlepszą opieką medyczną.

   Wspierając działania organizacji pozarządowych oraz ogromne zaangażowanie mieszkańców Szczecina, Miasto udostępniło Stowarzyszeniu Mi-Gracja  pomieszczenia hali Netto Arena, w których powstał  magazyn oraz punkt wydawania darów.

   Nakłady na wszystkie działania związane z szeroko rozumianą pomocą uchodźcom z Ukrainy  wyniosły prawie 80 mln złotych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!