Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   29°

   Szczecin szuka ławników

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Jeszcze 102 ławników poszukują szczecińskie sądy rejonowe i okręgowe na kadencję 2024-2027.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada br., a miesiąc później, podczas Sesji Rady Miasta, odbędą się wybory uzupełniające.

   Czym zajmuje się ławnik?

   To osoba, która uczestniczy w orzekaniu w niektórych rozprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego oraz określonych kategoriach spraw rozpoznawanych w procesie karnym.  Ławnik zasiada w składzie sądu i jest przedstawicielem strony społecznej. Co szczególnie ważne, ławnicy są niezawiśli. To znaczy, że orzekając nie podlegają żadnym naciskom i zewnętrznym zależnościom. Poprzez swoją wiedzę i doświadczenie życiowe mają pomóc w ustanowieniu wyroku.

   Żeby zostać ławnikiem sądowym należy spełnić szereg wymagań, w tym m.in. posiadać obywatelstwo polskie; od ponad roku być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Szczecinie; mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej niż 70 lat; posiadać wykształcenie średnie.

   Kto może zgłosić kandydata?

   Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

   Jak dokonać zgłoszenia?

   Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

   Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 6 listopada  br. o godz. 15.30

   Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pok. 289 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.szczecin.pl/wybory lub pod nr telefonu: 91 4245226 oraz 91 4245229.

   Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027, odbędą się 12 grudnia 2023 r. podczas sesji Rady Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!