Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Szczecin: Miliony na sprawy społeczne

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Szczecin: Miliony na sprawy społeczne

   Blisko 20 mln zł od początku roku przekazał organizacjom pozarządowym Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta.  Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie osób w kryzysie bezdomności i trudnej sytuacji życiowej.


   Pracowicie zaczął się 2024 rok dla Wydziału Spraw Społecznych Urzędy Miasta. Tylko w styczniu zostało zawartych 98 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi. Są to umowy zarówno o charakterze obligatoryjnym jak i fakultatywnym. Łączna kwota przekazana NGOsom to 19 747 887,96 zł.
    

   Szczegółowy podział środków w poszczególnych obszarach: 
    

   • wsparcie osób w kryzysie bezdomności i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (13 umów na kwotę 8 332 202,00 zł)
   • wsparcie rodziny w kryzysie i profilaktyka uzależnień (33 umowy na kwotę 6 115 053,96 zł)
   • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami (24 umowy na kwotę 2 472 636,00 zł)
   • działalność na rzecz seniorów (23 umowy na kwotę 1 660 000,00 zł)
   • rozwój systemu pieczy zastępczej (1 umowa na kwotę 849 996,00 zł)
   • działalność na rzecz cudzoziemców (1 umowa na kwotę 130 000,00 zł)
   • działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych (1 umowa na kwotę 108 000,00 zł)
   • profilaktyka i promocja zdrowia (2 umowy na kwotę 80 000,00 zł)

   - Na tym nie koniec, bo już w wkrótce - w drugim kwartale tego roku - planujemy ogłoszenie dodatkowych otwartych konkursów ofert w zakresie m.in.: profilaktyki uzależnień, zdrowia czy integracji osób z niepełnosprawnością – podsumowała Beata Bugajska, dyr. Wydziału Spraw Społecznych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!