Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Światowy Dzień Zdrowia

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Światowy Dzień Zdrowia

   Badania, pokazy i warsztaty odbędą się w najbliższy piątek w szczecińskim magistracie w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Moje zdrowie, moim prawem”.

   Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony 7 kwietnia będzie przebiegał pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”. Tematem przewodnim są coraz bardziej zagrożone prawa każdego człowieka do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków mieszkania i pracy oraz wolności od dyskryminacji.

   Zdrowie jako prawo człowieka jest uznawane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie WHO ratyfikowały co najmniej jeden traktat, który uznaje prawo do najwyższego osiągania poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego. Oznacza to, że kraje mają zobowiązania prawne, jednocześnie uznając, że czas i zasoby są potrzebne do ich pełnego osiągnięcia. Niektóre bezpośrednie zobowiązania dla krajów obejmują gwarancje niedyskryminacji i równego traktowania w dziedzinie zdrowia. Prawo do zdrowia obejmuje uprawnienia, takie jak prawo do kontroli zdrowia, świadoma zgoda, integralność ciała i udział w podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem. Obejmuje również wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk. Prawo do zdrowia jest ściśle związane i uzależnione od realizacji innych praw człowieka, w tym praw do życia, żywności, mieszkania, pracy, edukacji, prywatności, dostępu do informacji, wolności od tortur oraz wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się. Obejmuje ona zarówno niedyskryminacyjny dostęp do jakości, terminowych i odpowiednich usług i systemów opieki zdrowotnej, jak i do podstawowych uwarunkowań zdrowia. Na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone.Choroby i katastrofy są głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności.Konflikty niszczą życie, powodując śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne.Spalanie paliw kopalnych powoduje jednocześnie kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz zabija życie co 5 sekund.

   Rada WHO ds. Ekonomiki Zdrowia dla Wszystkich ustaliła, że ​​co najmniej 140 krajów uznaje w swoich konstytucjach zdrowie za prawo człowieka. Jednak kraje nie uchwalają i nie wdrażają w praktyce przepisów zapewniających swoim obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych. Potwierdza to fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi.

   Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie włącza się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, w związku z powyższym w dniu 05.04.2024r.  w godzinach od 10.00 – 14.00 w Urzędzie Miasta w Szczecinie, lewe skrzydło budynku -  hol Sali Ślubów zorganizowane zostaną stoiska edukacyjno- profilaktyczne, które prowadzone będą przez organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz promocji zdrowia, takie jak:

   - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie,

   - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

   - Komenda Miejska Policji w Szczecinie,

   - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

   - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,

   - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,

   - Stowarzyszenie DMKS,

   - Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

   Na stoiskach będzie możliwość wykonania pomiaru wydolności płuc, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badania ciśnienia krwi, nauka samobadania piersi i pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie, symulacja zażywania substancji psychoaktywnych, analiza składu masy ciała z pomiarem wagi,  pomiary cukru we krwi. Ponadto w trakcie przedsięwzięcia poprowadzone będą stoiska dla najmłodszych, gdzie dzieci będą rozwiązywały rebusy i zagadki o tematyce prozdrowotnej, prowadzone będą warsztaty z zakresu bandażowania misia i przygotowywania tabletek z cukierków. Dodatkowo atrakcją imprezy będą pokazy sprzętu używanego podczas codziennej pracy policji. Dla uczestników akcji  dostępne będą materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez krew, chorób nowotworowych i zakaźnych, oraz ulotki z zakresu  promocji zdrowia.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!