Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Studium, a przyszłość działek na ulicy Wojska Polskiego

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Studium, a przyszłość działek na ulicy Wojska Polskiego

   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmian funkcji terenów, gdzie obecnie znajdują się schronisko dla zwierząt, tor gokartowy oraz motocrossowy, przedstawiamy kompleksowe informacje na ten temat. 

   Zagadnienie zmiany funkcji tego terenu było omawiane już w toku prac nad zmianą Studium w 2012 r.

   - Wtedy budowa nowego schroniska dla zwierząt, nie była planowana w najbliższej perspektywie – tłumaczy Zofia Fiuk – Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - Obecnie inwestycja przy ul. Południowej jest już zawansowana i pozwala uruchomić proces przekształceń tej części miasta, adekwatnie do jego wyjątkowych wartości krajobrazowo-ekologicznych, społecznych  i  infrastrukturalnych. W 2020 roku odbyło się również spotkanie z wieczystym użytkownikiem tego terenu, podczas którego omawiana była możliwość przeniesienia jego działalności w inne miejsce.

   Uciążliwe funkcje (hałas, zanieczyszczenia), które generują schronisko dla zwierząt, tor gokartowy i motocrossowy, nie stanowią właściwego środowiska dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i utrzymania przyrodniczych i ekologicznych wartości Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego z Syrenimi Stawami. Stąd propozycja, by ten atrakcyjny teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową.

   - Planowane przekształcenia wpisują się w filozofię wyhamowywania rozlewania się miasta, budowania miasta zwartego, 15 minutowego, kompaktowego, kształtującego zabudowę mieszkaniową na terenach, które już posiadają w pełni rozwiniętą infrastrukturę społeczną (szkoła, przedszkola, żłobki, szpital, tereny zieleni urządzonej, lokalne centra usługowe) i infrastrukturę techniczną (uzbrojenie inżynieryjne, drogi, transport publiczny – w tym przypadku atrakcyjny dostęp do tramwaju, autobusu) – dodaje Zofia Fiuk – Dymek.

   Zmiana to przyszłość, relokacja to fakt

   Aktualnie bezterminowo obowiązuje miejscowy plan, który sankcjonuje istniejące usługi sportu i rekreacji. W projekcie dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (z którym będą musiały być zgodne nowe plany zagospodarowania przestrzennego) tor przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie stanowi funkcję tymczasową do czasu jego przeniesienia w inną, nową lokalizację

   - Relokacja obecnej funkcji to warunek konieczny do uruchomienia planowanych przekształceń zawartych w Studium – dodaje Zofia Fiuk  - Dymek.

    

   Po dokonaniu skutecznego przeniesienia wszystkich uciążliwych funkcji (generujących hałas, zanieczyszczenia), pierwszym krokiem będzie zmiana planu obowiązującego, który w zgodności ze Studium szczegółowo ustali przeznaczenie terenu, warunki zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomości o ustalonej funkcji mieszkaniowej w nowym planie miejscowym mogą stanowić ofertę inwestycyjną.  Docelową funkcją terenu wskazaną w projekcie Studium jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności (w typie willi nawiązującej do  struktury urbanistycznej osiedla Pogodno) z zielenią wysoką.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!