Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   Straż Miejska przypomina o terminie drugiej deratyzacji

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Straż Miejska przypomina o terminie drugiej deratyzacji

   Obecnie w ramach posiadanych uprawnień strażnicy z czterech oddziałów Straży Miejskiej Szczecin (Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże) kierują pisma do:

    - właścicieli

    - współwłaścicieli

    - użytkowników wieczystych

    - jednostek organizacyjnych

    - osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

    - innych podmiotów władających nieruchomością

   z prośbą o informację w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących przeprowadzania deratyzacji w wyznaczonych terminach.

   Następnie będą wysyłane prośby o potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji i okazanie rachunków za zakup środków deratyzacyjnych, bądź przedłożenia umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w tym zakresie.

   Podstawa prawna

   -Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z ustawą z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.4 ust.2 pkt 8

    - Uchwała Nr VI/81/15 rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z art.4 ust.2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Rozdział 10 § 31:

   Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin w następujących terminach:

    Od 15 do 30 kwietnia

    Od 15 do 30 września”

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!