Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Straż Miejska poszukuje pracowników

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Straż Miejska poszukuje pracowników

   Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i chronić porządek publiczny w Szczecinie. 

   Straż Miejska została powołana do dbania o ład i porządek, spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej ma również znaczący wpływ na bezpieczeństwo w gminie. Podejmując interwencje nawet wobec „drobnych” wykroczeń zapobiega często popełnianiu przestępstw. Obecnie szczecińska Straż Miejska prowadzi nabór na stanowiska aplikantów.

   Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta .Oferujemy pracę patrolową w terenie, w systemie trzyzmianowym.

   - Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach - informuje st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. - Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Obowiązkowo kandydat na strażnika miejskiego musi posiadać prawo jazdy kat.B.

   Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Szczecina.

   - Wymagamy umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres - dodaj Wojtach. - Oferujemy stabilne zatrudnienie, tak pożądane obecnie na rynku pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 4400 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premie motywacyjne w zależności od wyników pracy, system nagród uznaniowych. Po roku zatrudnienia możliwość przedłużenia umowy i awansu na stanowisko młodszego strażnika z podwyższonym wynagrodzeniem „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

   W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne.

   Oferty należy składać w terminie do: 02.08.2024. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” na adres:

   Sekcja kadr

   Straż Miejska

   ul.  Sebastiana Klonowica 1b, 71-241 Szczecin

   (Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)

   Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

   Link do oferty pracy:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11365.asp?soid=F3A00D6F1DD442678EA3E67770386766

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!