Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Skorzystaj z pomocy asystenta lub opieki wytchnieniowej

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Skorzystaj z pomocy asystenta lub opieki wytchnieniowej

   Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z pomocy w ramach dwóch programów - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Realizatorami wsparcia na terenie Szczecina jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe.

   „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

   Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

   Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

   Wsparciem asystenta mogą zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem. Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 115 osób. Wnioski można składać w do dnia 26 maja 2023 roku.

   Szczegółowe informacje o programie, wzory wniosków do pobrania: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_2023/

   „Opieka wytchnieniowa”

   Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

   Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczenie w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

   Pomocą zostanie objętych maksymalnie 78 osób. Wnioski można składać do dnia 29 maja 2023 roku.

   Wsparcie w ramach programów będzie realizowane przez MOPR oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

   Szczegółowe informacje o programie, wzory wniosków do pobrania: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023/

   Wnioski o objęcie wsparciem w ramach obydwu programów można złożyć:
   - Osobiście w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
   - elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
   - lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.

   Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr telefonu: 697 066 221

   Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
   wartość dofinansowania – 1 679 348,40 zł
   całkowita wartość zadania – 1 679 348,40 zł

   Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
   wartość dofinansowania – 561 326,40 zł
   całkowita wartość zadania – 564 326,40 zł

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!