Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   SBO 2024: Złóż projekt – zmieniaj Szczecin!

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Dziś, punktualnie w południe, rozpoczyna się nabór projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, wśród nich NOWOŚĆ - „Zielone SBO”. Zobacz jakie projekty możesz zgłosić tegorocznej edycji.

   Inwestycje, działania, a może projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego? Wystarczy mieć pomysł, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w zgłosić swój wniosek na www.sbo.szczecin.eu. Nabór potrwa do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

   Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).

   Lokalizacja

   Wszystkie zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach należących do gminy, lub spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o woli jej użyczenia pod proponowaną inwestycję SBO. Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej również potrzebne będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację takiego zadania. 

   Podpowiedź: Autorzy projektów mogą w prosty sposób sprawdzić, czy wskazana przez nich lokalizacja jest właściwa, wystarczy skorzystać z mapy na Geoportalu. Na jej podstawie można określić numer oraz obręb działki, która nas interesuje oraz sprawdzić czy jest to teren na którym może powstać projekt SBO. Wystarczy wybrać warstwę:

   •     Tereny rekomendowane do zielonego SBO

   lub

   •     Mienie gminy – do budżetu obywatelskiego.

   Co może być „Zielone”?

   Kwota przeznaczona na „Zielone SBO” stanowi 30% całości budżetu obywatelskiego 2024. Wartość pojedynczego zadania zgłaszanego w tej kategorii nie może przekroczyć 50 % puli środków zaplanowanych na całe Zielone SBO. To oznacza, że maksymalna wartość jednego projektu zielonego może wynosić 2 580 000 zł. 

   W nowym Regulaminie SBO zostały określone cele, które mają spełniać projekty Zielonego SBO. Poniżej kilka przykładów spełniających poszczególne cele:

   Przykładowe działania z zakresu poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni:

   - budowa parku kieszonkowego;

   - obsadzenie pnączami ekranów akustycznych lub ścian budynków publicznych;

   - założenie zielonego dachu na istniejącym budynku;

   - założenie łąk kwietnych np. na pętlach tramwajowych, w pasach drogowych;

   - zaprojektowanie i wybudowanie domków dla owadów zapylających;

   - tworzenie ogrodów deszczowych i innych form mikroretencji.

   Przykładowe działania z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych:

   - realizacja ścieżek edukacyjnych;

   - realizacja tablic informacyjnych o zasobach przyrodniczych z danego miejsca;

   - montaż urządzeń zachęcających do korzystania z terenu – siłownie, trampoliny itp.;

   - wykonanie ścieżek/dojść do terenów zieleni do których jest ograniczony dostęp.

   Przykładowe działania z zakresu zwiększenia roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu:

   - wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających retencję np.: zasilenie terenów zieleni z istniejących zbiorników wodnych, tworzenie mikrozbiorników retencyjnych w celu zasilenia zieleni publicznej;

   - zwiększenie powierzchni zieleni na terenach ścisłej zabudowy np.: realizacja zielonych przystanków, - realizacja zielonych fasad budynków użyteczności publicznej.

   Przykładowe działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu:

   - publiczna farma fotowoltaiczna/wiatrowa;

   - budowa mikroinstalacji na cele zasilania urządzeń publicznych;

   - powtórne wykorzystanie wody i utworzenie sieci kurtyn wodnych w okresach letnich usytuowanych                                         w sposób nawiązujący do charakterystycznych elementów miejskich;

   - przebudowa ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem wykonania zasilenia w wodę terenów zielonych.

   Więcej:
   www.sbo.szczecin.eu

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!