Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   25°

   SBO 2023:Ostatnie dni naboru do zespołów!

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   SBO 2023:Ostatnie dni naboru do zespołów!

   Zapraszamy mieszkańców, członków rad osiedli i organizacji pozarządowych do udziału w pracach zespołów społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. 

   Przypominamy. Nabór kandydatów potrwa do 13 czerwca 2022 r. Głównym zadaniem członków  zespołów będzie opiniowanie projektów SBO i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań autorów. Członkowie, społecznie, zapoznają się z poszczególnymi wnioskami, które następnie będą opiniowali na zdalnych posiedzeniach, organizowanych w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

   W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  oraz rad osiedli.

   W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą: autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w Zespole Opiniującym z  ubiegłych edycji SBO.

   Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „do pobrania” oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2023/Zespół Opiniujący i Odwoławczy) oraz w formie papierowej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu.

   Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu lub przesłać z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu ePUAP. Formularz można też przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

   Urząd Miasta Szczecin

   Biuro Dialogu Obywatelskiego

   Plac Armii Krajowej 1

   70-456 Szczecin

   Termin zgłaszania kandydatów upływa 13 czerwca 2022 r.

   Więcej o weryfikacji i zadaniach zespołów społecznych SBO:

    https://sbo.szczecin.eu/weryfikacja-sbo-2023

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!