Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Pracodawcy w Szczecinie zwiększają zatrudnienie – jakich kandydatów poszukują? Najważniejsze trendy na rynku pracy

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Pracodawcy w Szczecinie zwiększają zatrudnienie – jakich kandydatów poszukują? Najważniejsze trendy na rynku pracy

   46% pracodawców ze stolicy województwa zachodniopomorskiego planuje zwiększyć zatrudnienie, średnio o 23%. Szczecin to rynek atrakcyjny dla branży logistycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE), sektora ICT oraz centrów usług wspólnych (SSC/BPO). Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS Sp. z o.o.) wraz z firmą Antal opublikowały raport “Kapitał ludzki w Szczecinie”, który prezentuje najważniejsze trendy i dane o szczecińskim rynku pracy.

   23 maja podczas spotkania przedstawicieli samorządu, lokalnych przedsiębiorców oraz reprezentantów szczecińskich ośrodków akademickich zaprezentowano raport „Kapitał ludzki w Szczecinie”. Analiza objęła wskaźniki rozwojowe miasta oraz badania ilościowe i jakościowe pracodawców, instytucji edukacyjnych oraz studentów.

   - Szczecin to miasto pełne energii. Świadczą o tym nowe inwestycje i rozwój obecnych w aglomeracji szczecińskich firm. Transgraniczne, nadwodne położenie, przedsiębiorczy mieszkańcy i potencjał uczelni sprawiają, że Szczecin, jako zielony port położony na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, jest centrum wymiany towarów, usług i pomysłów - dodaje Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin.

   Z obserwacji Antal wynika, że jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję firm o wyborze lokalizacji dla działalności operacyjnej jest kapitał ludzki danego regionu. W sytuacji, gdy firma zastanawia się nad inwestycją w nowym miejscu, dostępny kapitał ludzki może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu.

   - Dlatego warto budować wiedzę o potencjale miasta i jego wyzwaniach, gdyż to jeden z najważniejszych kroków w budowaniu świadomej strategii rozwoju – komentuje Agnieszka Wójcik, Market Research & PR Manager, Antal.

   5 głównych trendów na szczecińskim rynku pracy

   Szczecin to rynek atrakcyjny. Wśród pracujących przeważają pracownicy sektora handlowego, zwłaszcza w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Najważniejsze branżowe trendy, które wskazuje raport to:

   67% pracodawców reprezentujących sektor SSC/BPO wymienia zgodnie zapotrzebowanie na pracowników łączących specjalistyczną wiedzę i wykształcenie z kompetencjami miękkimi

   Połowa badanych pracodawców z branży OZE przewiduje dynamiczny rozwój sektora w najbliższym czasie

   Również 50% pracodawców reprezentujących sektor ICT w Szczecinie skupia się na ogromnym zapotrzebowaniu na programistów i wyzwaniach związanych z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników

   33% pracodawców reprezentujących sektor logistyczny wskazuje automatyzację procesów, czyli przejście od zadań powtarzalnych do tych wymagających kreatywności oraz myślenia abstrakcyjnego

   7% specjalistów i menedżerów rozważyłoby relokację do Szczecina w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy – to daje miastu 8. pozycje w całej Polsce, wyższą niż takich miast jak Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn czy Częstochowa

   W ostatnich latach lokalizacja szczecińska skupia uwagę inwestorów, jeśli chodzi o obszar rozwoju dla wielu branży, ale działalność centrów BPO, SSC, ICT rozwija się najprężniej.

   - W okolicznych miejscowościach, jak i w całym województwie, kwitnie przemysł, logistyka i usługi, a na terenie samego Szczecina największy wzrost rozwojowy zauważa się w branży usług nowoczesnych technologii oraz w sektorze Centrów Usług Wspólnych (SSC) - dodaje Oliwia Płoska, Consultant Antal, SSC/BPO.

   Rośnie zapotrzebowanie na kapitał ludzki. Według badania “Kapitał ludzki w Szczecinie” 59% pracodawców sektora logistyki planuje utrzymać obecne zatrudnienie. Zwiększyć obecne pozyskiwanie pracowników zamierza 80% pracodawców sektora OZE. O średnio 14% planuje zwiększyć poziom zatrudnienia w 2022 r. 50% firm z branży SSC/BPO. Natomiast aż 100% – firm z sektora ICT w Szczecinie planuje zwiększyć pozyskiwanie kapitału ludzkiego średnio o 15%.

   Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza pełną koegzystencję człowieka z automatyką oraz systemami IT w globalnym środowisku, która w naturalny sposób wymusza wiele zmian zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i firmach usługowych. Priorytetem dla firm staje się pozyskanie pracowników sprawnie obracających się w świecie nowych technologii.

   - Wzrost zatrudnienia w skali roku w Szczecinie odnotowano m.in. w sekcjach: budownictwo (o 15,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 8,0%) - komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal

   Najbardziej pożądane kompetencje wśród pracowników

   Według pracodawców reprezentujących sektor logistyczny w Szczecinie najważniejszym kierunkiem rozwoju branży jest automatyzacja procesów. Uważa tak co trzecia firma. Natomiast silnie odczuwanym trendem przez co piątego badanego jest rozwój sektora e-commerce na skutek pandemii oraz wprowadzanie zielonej logistyki.

   Firma Garo Polska będzie w najbliższych latach bardzo intensywnie się rozwijać. Nasze aktualne potrzeby rekrutacyjne podyktowane są intensywnym rozwojem obszaru produkcji ładowarek do aut elektrycznych.

   - Poszukujemy monterów, elektromonterów. W przypadku tego stanowiska konieczne jest posiadanie umiejętności czytania schematów elektrycznych oraz posługiwania się podstawowymi narzędziami – wskazuje w raporcie Joanna Marć, HR Manager, Garo Polska.

   Według pracodawców reprezentujących sektor Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie w najbliższym roku przede wszystkim będzie zauważalny dynamiczny rozwój branży. Uważa tak co druga firma. Co czwarty respondent natomiast zwraca uwagę na zapotrzebowanie na polityki przemysłowe uwzględniające kształcenie przyszłych kadr oraz (jak wynika z otwartych odpowiedzi) na konieczność kształcenia w większym stopniu w zakresie nauki języków obcych.

   W sektorze OZE zwraca się uwagę na postępującą w energetyce cyfryzację oraz rosnącą potrzebę tworzenia i utrzymania oprogramowania. Zauważalna jest potrzeba rozwijania umiejętności na poziomie lokalnym, aby wspierać rozwój sektora wiatrowego nie tylko w Polsce, ale także w sąsiednich krajach bałtyckich. Kierunki studiów, które są szczególnie ważne w tym sektorze to elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, elektronika i komunikacja, mechatronika, transport, logistyka, zarządzanie produkcją, inżynieria produkcji, budownictwo, energetyka, inwestycje i realizacja przemysłowa.

   - Plany związane ze wzrostem zatrudnienia muszą koncentrować się nie tylko na kompetencjach niezbędnych do realizacji projektów budowy i serwisu farm wiatrowych w Polsce, ale także na pozyskiwaniu funkcji globalnych, które ulokujemy w kraju – komentuje w raporcie Monika Tobisiak, Senior Service Director dla Polski, krajów Beneluxu i Południowej Afryki, Vestas.

   Uwaga pracodawców reprezentujących sektor ICT w Szczecinie skupia się po równo na dwóch aspektach – ogromnym zapotrzebowaniu na programistów i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników oraz na możliwym odpływie specjalistów do firm poza granicami kraju oraz zwiększonej popularności pracy zdalnej.

   Zainteresowanie klientów nowymi pracownikami ciągle rośnie, w wyniku czego rynek pracowników zdecydowanie nie nadąża za potrzebami, które zgłaszają firmy. Wzrost potrzeb i skali rekrutacji nieustannie prze do przodu. Cechą charakterystyczną branży IT jest poszukiwanie inżynierów, którzy potrafią logicznie myśleć, są kreatywni oraz chcą się nieustannie uczyć, ponieważ ciągle rozwijają się nowe technologie.

   - Niektóre języki programowania są popularne od kilkunastu lat i na pewno pozostaną jako potrzebna kompetencja, ale oprócz tego bardzo istotna staje się umiejętność modelowania rzeczywistości, ponieważ zawód programisty to nie tylko tworzenie kodu i implementowanie funkcji, ale również umiejętność używania innych narzędzi – podkreśla w raporcie Artur Perwenis, AVP, Engineering, GlobalLogic.

   O badaniu

   .Badanie Antal „Kapitał ludzki w Szczecinie” wśród pracodawców w Szczecinie zrealizowane metodą CAWI w grudniu 2021 r. na próbie 120 osób. Badanie Antal „Studia wyższe a pierwsze kroki na rynku pracy w Szczecinie” wśród studentów szczecińskich uczelni zrealizowane metodą CAWI w grudniu 2021 r. na próbie 118 osób.

   Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/kapital-ludzki-w-szczecinie

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!