Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   Pozarządowy Szczecin 2022

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Pozarządowy Szczecin 2022

   Po raz kolejny Fundacja Sektor 3 zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”. Zgłoszenia powinny dot. zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, zrealizowane w roku 2021 i 2022, na terenie Szczecina.

   W edycji 2022 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Szczecina, posiadających tutaj swoją siedzibę oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie naszego miasta. Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

   Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie naszego miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, a także prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, , ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

   Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

   • projekt społeczny – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy
   • akcja społeczno-obywatelska – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem
   • projekt społeczno-obywatelski – zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja skierowana na przeciwdziałanie skutkom inwazji zbrojnej w Ukrainie: wsparcie uchodźców, organizacji oraz społeczności lokalnych

   Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej.

   Nagrodą główną, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 3500 zł brutto, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Nagrodami – wyróżnieniami, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 600 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.

   Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy - http://sektor3.szczecin.pl/wp-content/uploads/2022/09/Formularz-zgloszeniowy-KONKURS-POZARZADOWY-SZCZECIN-2022.docx.

   Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

   - za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,

   - przesyłając podpisany skan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

   Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 października 2022 (do godz. 23.59) włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia 2022 r.

   Organizatorem konkursu jest Fundacja Sektor 3 .

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!