Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Półkolonie ze szczecińską strażą miejską

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Półkolonie ze szczecińską strażą miejską
   Ferie PP Różowa 2.jpeg
   Ferie PP Różowa 3.jpeg
   Ferie PP Różowa 5.jpeg
   Ferie PP Różowa.jpeg
   Jeleni Staw Połkolonie.jpg 2.jpeg

   Mimo wciąż trwającej epidemii koronawirusa w miarę możliwości strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

   Obecnie trwają ferie, ale i w czasie ich trwania prowadzone są zajęcia profilaktyczne na półkoloniach i w przedszkolach.

   Trzeciego  lutego takie zajęcia odbywały się m.in. w plenerze nad Jelenim Stawem - informuje st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin. - Tam właśnie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek , grami i  zabawami harcerskimi (m.in. przeciąganie liny, rzuty do celu) dla uczestników półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 59. Strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki prowadziły podczas tego plenerowego spotkania prelekcje w formie zabaw interakcyjnych pod nazwą „Bezpieczne ferie” dla uczniów z grupy wiekowej 7-15 lat .

   Czwartego lutego strażniczki miejskie odwiedziły Przedszkole Publiczne nr 8 z ulicy Różowej .Najmłodsi milusińscy z wielkim zainteresowaniem słuchały pań strażniczek mówiących im o bezpiecznych zabawach podczas ferii. Nagrodą za pilne uczestnictwo była okolicznościowa ”zimowa” pieczątka, traktowana przez maluszków jako ( zmywalny i nietoksyczny) tatuaż !

   Z czego wynikają takie zajęcia i aktywność strażników szkolnych w warunkach pandemii?

   W grudniu 2021 Wojewoda Zachodniopomorskie wydał Zalecenie dla organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zimy i ferii zimowych w 2021/2022 roku w aspekcie trwania stanu epidemii wywołanego wirusem Sars -Cov-2 w województwie zachodniopomorskim.

   W zaleceniu określono zakres działań dla poszczególnych jednostek, m.in. dla Straży Miejskich. W kwestii bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania ( w domu, na osiedlu, w mieście na wsi) zalecono: kontrole i monitorowanie funkcjonowania szkół oraz placówek wypoczynkowych(obiekty widowiskowo-sportowe, place zabaw i rozrywki itp.) w czasie trwania ferii zimowych. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego to kontrole z przestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19, zwłaszcza nakazu zakrywania, przy pomocy maseczek ust i nosa w przestrzeni publicznej.

   Wojewoda zachodniopomorski zalecił również jednostkom samorządu terytorialnego ( m.in. straży miejskiej) monitoring i prewencję miejsc zamarzniętych naturalnych zbiorników wodnych, w tym: stawów, jezior, rzek, basenów wykorzystywanych przez dzieci i młodzież jako lodowiska.

   Dalsze zalecenia to inicjowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pozostających bez opieki, a także prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i profilaktycznej na rzecz ich bezpieczeństwa. Bieżące informowanie dzieci i młodzieży o obowiązujących obostrzeniach i zasadach bezpiecznego spędzania wspólnego czasu w oparciu o występujący stan epidemii Covid-19.

   Z powyższych zadań kierownicy jednostek administracji rządowej w województwie, jak również Starostowie Powiatów i Prezydenci Miast  przedstawiają w terminie do 18 marca 2022 roku informacje z wykonania zadań w okresie zimy i ferii zimowych  w 2021/2022 z wyszczególnieniem rodzaju i zakresu realizowanych zadań, osiągniętych rezultatów, wniosków z podjętych zadań.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!