Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Plan Ogólny dla Szczecina. Spotkanie online już w czwartek

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Plan Ogólny dla Szczecina. Spotkanie online już w czwartek

   Przypominamy, już jutro tj. w czwartek, 27 czerwca, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze startem prac związanych z przygotowaniem Planu Ogólnego. Zapraszamy!

   - To bardzo ważny dokument, który będzie wskazywał kierunki rozwoju i możliwości zagospodarowania poszczególnych obszarów naszego miasta Szczecina w bieżącej i odległej perspektywie – mówi Zofia Fiuk–Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – Zależy nam by mieszkańcy aktywnie włączyli się do jego współtworzenia, dlatego już dziś zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się co dla naszego miasta będą oznaczały prace nad tym dokumentem, jaki wpływ mają mieszkańcy na jego ostateczny kształt i co obejmie swoim zasięgiem.

   Na te i inne pytania będzie można poznać odpowiedź już 27 czerwca o godz. 16.00 podczas spotkania online.

   Link do spotkania: 
   https://zoom.us/j/94715561503?pwd=YMWD2ZaafondIgxgyq90cSJ38jJSoL.1

   W spotkaniu można będzie wziąć udział logując się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła:

   Identyfikator spotkania: 947 1556 1503
   Kod dostępu: 353992

    

   Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

    

   Obowiązkowo będzie ustalał: 

   • strefy planistyczne, w tym ich profil funkcjonalny (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
   • gminne standardy urbanistyczne (określenie maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej).

   Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne oraz ich odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy pozwolą na kontynuację polityki rozwoju

   W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!