Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Plan dla Łasztowni - gotowy

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Plan dla Łasztowni - gotowy

   Więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni, a zamiast wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – śródmiejska zabudowa – tak w skrócie przedstawia się gotowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni.                     

   Ponad 174 ha w ścisłym, historycznym (portowym) centrum naszego miasta zyska nowe możliwości i przejrzysty plan na przyszłość dzięki zmianie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan po publicznym wyłożeniu i intensywnej dyskusji na ten temat zyskał już swój ostateczny kształt i jest gotowy do uchwalenia.

   - Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru cenotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu – mówi Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. - Na terenie Łasztowni występuje również zabytkowa struktura o istotnym znaczeniu dla portowej historii Szczecina. Cały teren podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu wpisu do rejestru zabytków (zespół portu wolnocłowego i zespół rzeźni miejskiej) oraz ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej.

   Nowy plan to m.in. utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych na terenach prowadzonej działalności (Centrum Logistyczne „Gryf”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, itp.), likwidacja możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscu Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, wprowadzenie jeszcze większej ilości zieleni na placach, bulwarach, czy obowiązku zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w terenach śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.

   Projekt zakłada również wprowadzenie nawierzchni miejsc parkingowych jako częściowo przepuszczalnych oraz wykreowanie frontów wodnych na podstawie inspiracji historyczną kompozycją spichlerzy Lasztowni.

   Nowe elementy planu:

   więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych;

   więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, o różnej formie i roli – dostępnej w promieniu 300 m;

   2 nowe parki z brzegiem naturalnym – cała Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego;

   skwery i obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV oraz przed centrum usługowo-kongresowym;

   obowiązek obsadzeni drzewami we wskazanych terenach elementarnych;

   udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych;

   obowiązek realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkalnictwa proporcjonalnie do ilości mieszkań;

   obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury;

   rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, wykształcenie przestrzeni publicznych wokół Morskiego Centrum Nauki i centrum usługowo-kongresowego z ekspozycją tych dominant;

   Zasadnicza zmiana podejścia do zasad obsługi komunikacyjnej wyspy:

   wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV (Stare Miasto – Łasztownia);

   3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto - Łasztownia;

   wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego na północ od Trasy Zamkowej z preferencją przestrzeni pieszych i pieszo jezdnych;

   więcej powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów;

   obniżenie klasy ul. Energetyków (Studium 2022) oznacza możliwości kształtowania przekroju, skrzyżowań, podniesienia bezpieczeństwa;

   zwolnienie z bilansu parkingowego struktur zabytkowych, obniżone wskaźniki parkingowe z myślą o śródmiejskiej wyspie dla pieszych, a nie dla samochodów;
    
   zwiększenie możliwości funkcjonalnych i inwestycyjnych zabytkowego  zespołu dawnej rzeźni miejskiej;

   zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych istniejących struktur portowych (produkcyjnych, magazynowych, składowych).

   Porównanie planów w liczbach:

    

    

   PLAN OBOWIĄZUJĄCY 2011

   PROJEKT PLANU 2022

   Powierzchnia komunikacji kołowej

   17 %

   15,5 %

   Powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej

   4,5 %

   11 %

   Powierzchnia placów i bulwarów

   3,5 %

   5 %

    

   Załączniki

   • MWGL_3_slajd1.pdf

    application/pdf

    Pobierz
   • MWGL_3_slajd2.pdf

    application/pdf

    Pobierz

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!