Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   Od jutra płatne parkingi niestrzeżone na nowych zasadach

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Od jutra płatne parkingi niestrzeżone na nowych zasadach

   Wracają kontrolerzy, nowy tryb reklamacji, bilety parkingowe za szybą niepotrzebne. 29 września wchodzi w życie nowelizacja uchwały o płatnych parkingach niestrzeżonych.

   Nowela to efekt wyroku NSA z 4 sierpnia br., który zakwestionował kilka zapisów dotychczasowej uchwały o płatnych parkingach niestrzeżonych (PPN-ach). Radni przegłosowali zmiany 6 września. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 14 września. Wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, to jest 29 września (czwartek).

   Co się zmieniło?

   1. Z definicji opłaty dodatkowej wykreślono pojęcie „kara umowna”. Sąd uznał, że opłata dodatkowa nie może być definiowana jako kara umowna, ponieważ pojęcie kary umownej wywodzi się z prawa cywilnego a nie miejscowego, do którego stanowienia powołana jest gmina.

   - W związku z sądowym unieważnienie starych zapisów o opłacie dodatkowej od 4 sierpnia kontrolerzy NiOL nie kontrolowali wnoszenia opłat za PPN - informuje Wojciech Jachim rzecznik NiOL. - W czwartek kontrole zostaną wznowione.

   1. Z paragrafu 3 "Opłata dodatkowa" został wykreślony zapis o treści: „Korzystający z miejsca parkingowego zobowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty parkingowej i dopuszczalnego czasu postoju oraz numeru rejestracyjnego."

   Wniesienie opłaty przez parkomat czy aplikację mobilną jest powiązane z numerem rejestracyjnym pojazdu, a to oznacza, że kontrolerzy mogą sprawdzić, czy postój pojazdu został opłacony, w systemie elektronicznym, obsługującym parking.

   1. Trzecia istotna zmiana określa termin wniesienia opłaty dodatkowej i tryb reklamacyjny:

   Paragraf 4 regulaminu PPN, pkt 4 w nowym brzmieniu:.

   "Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w kasie Zarządcy lub przelewem na konto bankowe lub w parkomacie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia:

   1) wystawienia potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej lub

   2) otrzymania potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej o nieopłaconym postoju za pośrednictwem operatora pocztowego.

   1. Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność naliczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od umieszczenia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie pojazdu samochodowego lub otrzymania wezwania. Reklamację wnosi się do Zarządcy pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Zarządcy (spp.szczecin.pl), który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. Na podstawie złożonej reklamacji, Zarządca po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może anulować wezwanie w przypadku:

   1) potwierdzenia awarii parkomatu przez Zarządcę,

   2) przedstawienia ważnego biletu parkingowego lub innego potwierdzenia uiszczenia opłaty parkingowej,

   3) wystawienia wezwania niezgodnie z przepisami regulaminu."

   Zwrot opłat dodatkowych z PPN-ów

   W związku w wyrokiem kasacyjnym Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.08.2022 r. sygn. II GSK 874/22, osoby, które wniosły opłatę dodatkową za postój pojazdów na płatnych parkingach niestrzeżonych na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie do 1 lutego 2021 do 4 sierpnia 2022 roku, mają prawo do zwrotu wydatkowanych na ten cel środków.

   Wnioski można składać na specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach - bezpośrednio w biurze SPP w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 105 lub na stronie internetowej spp.szczecin.pl - zakładka Płatne Parkingi Niestrzeżone / Formularz zwrotu opłaty dodatkowej.

   https://spp.szczecin.pl/informacja/zwroty

   Geneza płatnych parkingów niestrzeżonych w Szczecinie

   Generalnym celem systemu parkowania w centrum Szczecina jest ograniczenie ruchu samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej. Temu celowi służą także miejskie płatne parkingi niestrzeżone (PPN). Ponieważ są zlokalizowane poza drogami publicznymi, można zastosować na ich terenie inne niż w strefie płatnego parkowania zasady korzystania z postoju, preferencje dla mieszkańców, cennik i regulamin.

   Obecnie w Szczecinie są cztery płatne parkingi niestrzeżone, czynne całą dobę, ale płatne od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 8-17.


   Opłaty za postój

   PPN Trasa Zamkowa i PPN Czarnieckiego

   za pierwsze rozpoczęte 15 minut - 0,50 zł,

   za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 0,50 zł

   PPN Szymanowskiego i PPN Ogińskiego

   za pierwsze rozpoczęte 15 minut - 1 zł,

   za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 1 zł

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!