Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Nowa Mecenas Osób Niepełnosprawnych

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Nowa Mecenas Osób Niepełnosprawnych

   Grono honorowych Mecenasów Osób Niepełnosprawnych naszego miasta ponownie powiększyło się! Dziś dołączyła do niego kolejna niezwykła osoba - pani Anna Okupińska.


   Anna Okupińska od 25 lat związana jest ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku, walczy o ich prawa wskazując na bariery, które napotykają na swojej drodze. Od 1999 roku związana była z Polskim Związkiem Niewidomych, a od 2015 r.  z Fundacją „Promocja Zdrowia” i Pomorskim Towarzystwem Neurokognitywistycznym. Obecnie jest Prezesem i Dyrektorem Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie. Na co dzień kieruje się hasłem „Nie widzę przeszkód”, a mówiąc o sobie stwierdza, że  „swoje serce oddała osobom niewidomym i słabowidzącym”. Lista jej zasług i cennych działań jest naprawdę długa.
    

   Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło, że Kapituła dostrzegła moje 25 lat pracy na Pomorzu Zachodnim. Wierzę, że dzięki działaniom, które podejmujemy jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepszepowiedziała po odebraniu wyróżnienia Anna Okupińska.


   Nowa Mecenas Osób Niepełnosprawnych jest propagatorką wartościowych idei, które skutecznie wciela w życie i realizuje cele, które dla wielu mogą wydawać się nierealne do osiągnięcia. Przy Jej współudziale powstało Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z dysfunkcją wzroku, które do tej pory działa w strukturze Polskiego Związku Niewidomych. Koordynowała również Program Wczesnej Rehabilitacji dzieci niewidomych i niedowidzących, a także zainicjowała Klub Seniora Niepełnosprawnego Wzrokowo przy Polskim Związku Niewidomych.
    

   Pani Anna Okupińska koordynowała działania ukierunkowane na poprawę standardów rehabilitacji oraz dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku powiedziała w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin Beata Bugajska – dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. -  Współpracowała między innymi przy dostosowaniu dworca głównego PKP pod kątem potrzeb osób niewidomych. To  również z jej inicjatywy w Szczecinie został zamontowany pierwszy znacznik TOTUPOINT, który ułatwia niewidomym pracownikom i podopiecznym dotarcie do Fundacji.


   Dodatkowo, Anna Okupińska jest także autorką projektu mającego na celu opracowanie Zestawu Rozszerzonego Kategorii ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) dla osób z dysfunkcją wzroku, który został przedstawiony do zatwierdzenia w ICF Polska i ICF przy WHO. Ponadto w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością) ” przy współudziale Fundacji VELO stworzyła i prowadziła Ośrodek Wsparcia i Testów.

    

    

   Kto do tej pory został uhonorowany?

   Dotychczas honorowy tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych otrzymały następujące osoby:

   2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób z niepełnosprawnością;

   2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;

   2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

   2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;

   2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;

   2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;

   2015 r.: Alicja Zołotucho - prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza";

   2016 r.: Beata Andruszkiewicz – autorytet i osoba aktywnie działająca w dziedzinie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego; inicjatorka takich m.in. przedsięwzięć jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;

   2017 r.: Beata Karlińska – prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.

   2018 r.: Justyna Markitoń – działaczka na rzecz poprawy jakości życia studentów  z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

   2019 r.: Krzysztof Lechniak –instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, za działalność na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia;

   2020 r.: Maja Kamińska-Kołota – prezes Polskiego Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Głuchych, która pracuje także jako tłumacz i wykładowca języka migowego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z wadami słuchu zarówno w Szczecinie jak i w terenie. Od 2007 r. jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego.

   2022 r.: Maria Kurek – dyrektor Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej. Od lat podejmuje inicjatywy wpływające na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, niosąc pomoc i wsparcie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!