Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   #mikrodotacje2022 – nabór 2

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   #mikrodotacje2022 – nabór 2

   Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2022.

   Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru – na wnioski czekamy do 8 września 2022 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 19 września 2022 do 18 grudnia 2022 roku.

   Program #mikroDOTACJE2022 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

   W roku 2022 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostanie 80 000 zł, które będą rozdysponowane w trzech naborach: w naborze 1 – 30.000 zł, w naborze “Wsparcie Ukraina” – 30.000 zł, w naborze 2 – 20.000 zł. W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze.

   Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

   Za priorytetowe działania w drugim naborze uznaje się działania realizowane na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2022 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

   Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikrodotacje2022.

   • Spotkanie informacyjne online – 31.08.2022 (środa), godz. 17.00

   Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl

   Najważniejsze dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu – www.mikrodotacje.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!