Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   Ludzie gubią coraz więcej rzeczy w autobusach i tramwajach

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Ludzie gubią coraz więcej rzeczy w autobusach i tramwajach

   Prócz banalnych portfeli, kluczy, dokumentów, komórek, ubrań zdarzają się przedmioty zaskakujące: np. robot sprzątający, nawóz interwencyjny, nakładka na zęby, a ostatnio duży rower.

    

   I byłoby to zabawne, gdyby nie fakt, że procedura ich inwentaryzacji i magazynowania zabiera cenny czas pracownikom miejskich spółek komunikacyjnych.

   - Jest tego coraz więcej – przyznaje prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica, Krzysztof Putiatycki. – Do każdej rzeczy trzeba zrobić protokół, wprowadzić do ewidencji, potem, jak nikt się nie zgłosi, zawieźć do Urzędu Miasta, niektóre rzeczy z powrotem przywieźć, bo nie wszystkie Urząd Miasta przyjmuje, a na koniec zrobić protokół kasacyjny albo odbioru. To wszystko zajmuje czas, jeden pracownik zajmuje się właściwie tylko tym.

   Dlaczego gubimy coraz więcej?

   - Pozostawione przedmioty w środkach komunikacji to niezwykle interesujące źródła wiedzy o czasach i ludziach - mówi  prof. US, dr hab. Maciej Kowalewski, dyrektor Instytutu Socjologii. - Dziś niemal wszyscy podróżują “z czymś” w ręku. Otacza nas coraz więcej przedmiotów, rzadziej się do nich przywiązujemy. Cyfrowe akcesoria są coraz bogatsze, łatwiej o nich zapomnieć. Do tego pewnie dochodzą zostawione przez roztargnienie zakupy, odzież. 

   Najczęściej ludzie zostawiają w tramwajach i autobusach portfele, komórki, klucze, dokumenty i ubrania. Ale zdarzają się też „perełki”. Oto ciekawsze przykłady z ostatnich tygodni: plecak dziecięcy, deskorolka, modlitewnik, przewodnik turystyczny po Dublinie, nakładka na zęby, pistolety zabawkowe, rower górski.

    

   Przed covidem  Biuro Rzeczy Znalezionych rejestrowało 200-300 „fantów” rocznie. Po covidzie ta liczba zaczęła szybko rosnąć w 2023 roku przekroczyła pół tysiąca, w tym roku prawdopodobnie przebije poziom 600.

   Liczba zarejestrowanych rzeczy znalezionych w latach 2020 - 2024

   2024 – 343 (stan na teraz)

   2023 – 525

   2022 – 361

   2021 – 274

   2020 – 140 (covid)

    

   O rzeczy zagubione w pojazdach szczecińskiej komunikacji miejskie można pytać telefonicznie pod numerami:

   • 91 464 36 02 - Szczecińskie Przedsiębiorstw Autobusowe Dąbie
   • 91 432 84 17 - Szczecińskie Przedsiębiorstw Autobusowe Klonowica
   • 91 311 41 25 - Tramwaje Szczecińskie.

   Odnalezione zguby (poza dokumentami, bo te przekazywane są policji) można odbierać osobiście w siedzibie danej spółki komunikacyjnej w terminie do trzech dni. Po tym czasie są przewożone do Urzędu Miasta.

   Ewidencję rzeczy znalezionych prowadzi:

   Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin – pok. 54a.

   Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

   tel. 91 435 11 23,  91 424 53 38.

    

   PODSTAWA PRAWNA

   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)

   Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 187 (Dz. U. z 2020 r. poz.1740)

   Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, w innym budynku lub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

    

   ODBIÓR RZECZY PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO ODBIORU

   Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem:

   - określenia rodzaju rzeczy, opisania rzeczy i jej cech charakterystycznych,

   - wskazania okoliczności zagubienia rzeczy, tj.  czasu i miejsca, okazania dowodu potwierdzającego prawo do posiadania rzeczy, np. dowodu zakupu, umowy itp.,

   - uiszczenia kosztów za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy określonych w Zarządzeniu Nr 485/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych.

    

   PRZEJŚCIE RZECZY NA WŁASNOŚĆ ZNALAZCY

   W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego (w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia), właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.

   Wydanie rzeczy następuje po uiszczeniu kosztów za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy określonych w Zarządzeniu Nr 485/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!