Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   29°

   Korzystne dla kierowców zmiany w uchwałach parkingowych

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Korzystne dla kierowców zmiany w uchwałach parkingowych

   Korekty regulaminów Strefy Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare Miasto przegłosowała dziś Rada Miasta Szczecina.

   Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień dla kierowców korzystających z miejskich płatnych parkingów w Szczecnie.

   W regulaminie SPP wykreślono zapis uniemożliwiający zarządcy parkingu pozytywne rozpatrzenie reklamacji w przypadku, jeśli kierowca wniesie opłatę za postój, ale zrobi niewielki błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie (np. wpisze zero zamiast O).

   Drugie udogodnienie dotyczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Osoby te - na podstawie opłaty zryczałtowanej bądź stawki zerowej wniesionej za postój w SPP - będą mogły parkować także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

   - Jeśli ktoś pomyłkowo wniesie opłatę za postój na innym miejskim parkingu (np. zaparkował w SPP, a wniósł opłatę za postój w na PPN albo SZSM), to opłata dodatkowa, którą zostanie obciążony, wyniesie 50 procent opłaty dodatkowej z dnia jej naliczenia - informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - Ta zmiana dotyczy wszystkich trzech regulaminów parkingowych.

   Zatem w przypadku PPN i SZSM – przy obecnych stawkach – opłata dodatkowa wyniesie 100 zł zamiast 200 zł. Natomiast w przypadku SPP, będzie to 50 zł, jeśli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od zawiadomienia, i 100 zł, jeśli później. 

   Z regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto zniknie zapis zobowiązujący kierowcę do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą samochodu. Podobnie jak w SPP i na PPN-ach nie będzie to już konieczne.

   - W regulaminach SZSM i PPN doprecyzowano punkt dotyczący postoju bez opłaty dłużej niż 24 godziny - mówi Wojciech Jachim. - Będzie on brzmiał tak: „Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści miejsca parkingowego oraz nie zostanie uiszczona opłata parkingowa w sposób określony w Regulaminie Zarządca uprawniony jest do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej.”

   Z definicji opłaty dodatkowej w regulaminie SZSM wykreślono słowa „kara umowna”.

   Przegłosowane dziś uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!