Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Gminny Program Rewitalizacji dla Szczecina: Zgłoś projekt, spotkaj się z nami!

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Gminny Program Rewitalizacji dla Szczecina: Zgłoś projekt, spotkaj się z nami!

   Podmioty, które planują realizację działań na obszarze rewitalizacji już dziś mogą nam zgłosić swoje propozycje. Nabór potrwa do 25 września.

   Osoby, które jeszcze nie wiedzą jak to zrobić, mają pytania, lub chcą wiedzieć więcej na temat tworzonego w Szczecinie Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy na spotkania, w których udział wezmą przedstawiciele konsorcjum odpowiedzialnego za przygotowanie tego dokumentu dla Szczecina.

    

   Harmonogram spotkań:

   • 5 września 2023, godz. 17.00 – ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, ul. bł. Królowej Jadwigi 43/U1, Szczecin

   Spotkanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości mieszkalnych.

   • 6 września 2023, godz. 17.00 – ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, ul. bł. Królowej Jadwigi 43/U1, Szczecin

   Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

   • 13 września 2023, godz. 17.00 – online (link zostanie przesłany po zgłoszeniu uczestnictwa)

   Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

   • 19 września 2023, godz. 17.00 – Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163

   Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

   Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić na minimum 3 dni przed terminem jego organizacji na adres e-mail joanna.radzieda@liderprojekt.pl, wskazując datę spotkania i liczbę osób, która weźmie udział.

   Przedsięwzięcie powinno być realizowane na obszarze rewitalizacji (mapa obszaru - https://mapa.szczecin.eu/gpt4/?permalink=68329793). W wyjątkowych sytuacjach przedsięwzięcie może być realizowane poza obszarem rewitalizacji, jednak odbiorcą końcowym przedsięwzięcia muszą być mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

   Zamieszczenie przedsięwzięcia w GPR nie jest jednoznaczne z zapewnieniem środków na jego realizację. Za zakres rzeczowy i finansowy realizacji przedsięwzięcia odpowiada Wnioskodawca. Podczas organizowanych spotkań będą omawiane formy wsparcia rewitalizacji w Szczecinie.

   Poznaj obszar rewitalizacji

   Zamieszkane tereny szczecińskich osiedli Centrum, Dąbie stare, Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Skolwin, Stołczyn, Śródmieście Północ, Turzyn, Zawadzkiego-Klonowica, a także część osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka stanowią obszar rewitalizacji naszego miasta. Rewitalizacja jest procesem, w którym poprzez różnego rodzaju działania samorząd, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty będą rozwiązywać problemy występujące na obszarze rewitalizacji.

   Gminny Program Rewitalizacji

   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin do 2034 roku (GPR), nad którym trwają prace, będzie podstawowym dokumentem programowania działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. W GPR zostaną zawarte przedsięwzięcia rewitalizacyjne, za pomocą których Miasto będzie pobudzać rozwój na obszarze rewitalizacji. Jednak nie tylko, angażować się w działania rewitalizacyjne może każdy podmiot (m.in. organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), który działa na obszarze rewitalizacji - między innymi poprzez zgłoszenie swojego projektu do GPR.

   Podmiot, który planuje realizację działań na obszarze rewitalizacji, może złożyć do 25 września 2023 r. propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wypełniając kartę projektu dostępną na stronie BIP https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131386.asp?soid=61B3BBD5FEBD4553A403B0B879104498. Propozycje należy przesłać do Urzędu Miasta Szczecin w formie elektronicznej edytowalnej oraz skanu z podpisem na adres email: br@um.szczecin.pl.

   W przypadku wszelkich pytań dotyczących opracowania karty projektu prosimy o kontakt z Firmą Lider Projekt Sp. z.o.o – wykonawcą opracowania GPR, tel. 61 828 08 11 lub kom. 608 241 979.

   Zobacz więcej:
   Geoportal Toolkit  (Uwaga! strona otwiera się w nowym oknie)

   Ulice obszaru rewitalizacji.xlsx (Uwaga! strona otwiera się w nowym oknie)

   KARTA PROJEKTU (Uwaga! strona otwiera się w nowym oknie)

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!