Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Dziś sesja budżetowa [Na żywo]

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Przed nami XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Niewątpliwie najważniejszym punktem posiedzenia będzie projekt uchwały dotyczący przyszłorocznego budżetu Miasta.

   Budżet Kryzysu Finansów Samorządowych

   Galopująca inflacja, marginalizacja samorządów, obciążanie gmin dodatkowymi, kosztownymi zadaniami - w tak trudnych okolicznościach konstruowany był projekt przyszłorocznego Budżetu Szczecina, nad którym podczas najbliższej sesji pochylą się radni.

   Głównym celem przyszłorocznej polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Będzie to możliwe dzięki jeszcze bardziej rygorystycznej niż dotychczas dyscyplinie finansowej. Dlatego też, pomimo bardzo trudnej sytuacji, w projekcie budżetu założono utrzymanie nadwyżki operacyjnej (tj. dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych.

   Jednak zanim dokument trafił w ręce szczecińskich radnych, przez wiele tygodni pracowały nad nim władze miasta wspierane przez wydziały merytoryczne szczecińskiego magistratu. Następnie, projekt budżetu został przedstawiony niezależnym autorytetom z dziedziny finansów i ekonomii w ramach tzw. konsultacji eksperckich. Co ważne, przedłożony projekt w opinii specjalistów zapewnia bezpieczeństwo, zawiera odważne założenia i podtrzymuje wiarygodności finansową miasta. Głosy uznania ekonomistów na temat dokumentu potwierdziła również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

   Pozostałe uchwały

   Ponadto, podczas najbliższej sesji Rady Miasta, radni zajmą się również tematami związanymi między innymi z: Miejskim Programem Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Programem wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej oraz miejscowym planem zagospodarowania. Poruszony zostanie także temat związany z zapewnieniem warunków do osiedlenia się na terenie Szczecina imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższych rodzin.

   Gdzie można śledzić obrady

   Szczegółowy porządek obrad sesji XLV zwyczajnej sesja Rady Miasta Szczecin, której początek zaplanowano na godzinę 10.00, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Transmisję obrad będzie można śledzić na kanale YouTube.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!