Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Dołącz do Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Dołącz do Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina

    

   Mieszkasz w Szczecnie? Interesujesz się naszym miastem? Śledzisz poczynania znanych szczecinian? Jeśli tak to możesz zostać członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina.  

    

   To wąskie grono, które ma wpływ na wybór Ambasadorów Szczecina 2022. Aby znaleźć się w składzie kapituły wystarczy do 21 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imieniai nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

    

   Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

    

   Jednocześnie przypominamy, że do końca maja br., trwa przyjmowanie kandydatur do tytuły Ambasador Szczecin 2022. Mogą to być osoby, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

    

   Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

    

   Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!