Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   2 miliony dla zwierząt

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   2 miliony dla zwierząt

   Karma, opieka, leczenie, sterylizacja – to tylko część z zadań, które będą realizowane w tym roku na rzecz bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

   Jak co roku Miasto opracowało „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie” . Na wczorajszej sesji radni przyjęli dokument. Tegoroczny program jest kontynuacją wcześniejszych działań realizowanych przez Miasto w tym zakresie. 

   Główne cele programu to:

   - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta

   - ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych

   - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

   - opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

   - edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania.

   Dokument określa między innymi zasady przyjmowania zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, działania podejmowane w celu znalezienia bezdomnym zwierzętom nowych domów, zakres i sposób sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania wymienione w programie realizowane są przez schronisko dla bezdomnych zwierząt, organizacje pozarządowe oraz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, a także gabinety weterynaryjne, na podstawie umów z Miastem.

   Na realizację programu Miasto przeznaczy w 2022 r. 2 005 837 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zostaną one przeznaczone m.in. na: dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań polegających na opiece nad wolno żyjącymi kotami, dokarmianie kotów wolno żyjących, sterylizację/kastrację oraz leczenie kotów wolno żyjących przeprowadzana przez wybrane gabinety weterynaryjne, znakowanie psów, pogotowie interwencyjne, zakup karmy i domków dla kotów wolno żyjących, czy zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w schronisku. 

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!