Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Zmiany w deklaracjach źródeł ciepła? Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega

   Tomasz Kuczyński

   Tomasz Kuczyński

   Zmiany w deklaracjach źródeł ciepła? Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega

   Przed nieuzasadnionymi zmianami albo aktualizacjami źródeł ciepła w deklaracjach do CEEB ostrzega w komunikacie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

   - Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia - informiuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie.

   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r.

   W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

   Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

   Więcej: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!