Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   Trwa nabór na Stypendia Twórcze 2021

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Wnioski można składać do 1 marca br. Autorzy najciekawszych projektów mają szansę zdobyć nawet 15 000 zł.

   Stypendia zostaną przyznane w dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

   Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

   Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy  przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami  w postaci skanów, zdjęć lub wersji PDF  na adres  mailowy: wk@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać  również  w wersji papierowej (bez załączników)  na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty  albo  wrzucić do urny znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu Miasta  Szczecin (dawna filharmonia), pl. Armii Krajowej 1.

   Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 1 marca 2021 r.

   Do wniosku  w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie  dołączyć załączniki   w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF :

   • życiorys artystyczny;
   • portfolio lub dokumentację działalności artystycznej (zaleca się prezentację o objętości maksymalnie 20 stron);
   • rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury  i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

   Dodatkowe informacje:

   1. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
   2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
   3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2021 r.
   4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
   5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
   6. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2021 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 15 000,00 zł  brutto.
   7. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!