Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   24°

   Stypendia Artystyczne przyznane

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Stypendia Artystyczne przyznane

   Po raz kolejny 100 tys. zł trafi do najlepszych uczniów i studentów, w uznaniu za wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym roku nagrodzone zostały łącznie 33 osoby.

   Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są raz w roku uczniom i studentom szczecińskich szkół artystycznych wszystkich typów, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.

   Komisja Stypendialna oceniała dorobek artystyczny kandydatów uzyskany od września  2021 roku do sierpnia 2022 roku. Przy dokonywaniu oceny, pod uwagę brane były osiągnięcia artystyczne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, a także aktywność młodych artystów w Szczecinie.

   Ostatecznie Komisja Stypendialna rozpatrzyła 57 wniosków i wytypowała 33 kandydatów:

   - 6 studentów Akademii Sztuki w Szczecinie;

   - 3 uczniów z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego,

   - 11 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego,

   - 7 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego,

   - 4 uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego,

   - 1 uczennicę z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni,

   - 1 ucznia ze Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia.

   Łączna kwota przeznaczona w 2022 roku w budżecie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin na stypendia artystyczne wynosi 100 000 zł. Przyznane Stypendia mają charakter nagrody pieniężnej wypłacanej jednorazowo. Tegoroczna wysokość stypendium to 3.030,30 zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!