Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Powstanie kolejny pomnik w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Powstanie kolejny pomnik w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

   Rozstrzygnięto konkurs realizatorski na wykonanie projektu instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę. To kolejny projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

   O powstaniu nowej instalacji na skwerze przy szczecińskim Areszcie Śledczym zdecydowało 1633 mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Autorką najlepszej pracy w ocenie Sądu konkursowego jest pani Ewa Bone z Poznania.

   Jak uczytamy w uzasadnieniu, zwycięska praca najlepiej spełniła kryteria oceny określone w regulaminie konkursu.  Projekt zawiera w symbolicznie przedstawiony sposób postać ofiary represji - syntetycznie potraktowaną sylwetkę człowieka, po którym pozostał jedynie prześwit - otwór w murze. Z kolei sam mur morze kojarzyć się odbiorcom ze ścianą rozstrzelań w katowniach. Symbolem prześladowcy są natomiast masywne męskie dłonie zespolone w geście strzelania z pistoletu, do stojącej naprzeciwko represjonowanej ofiary reżimu.

   W ocenie jury wymowa takiego układu pomnikowego jest czytelna i przemawiająca do emocji odbiorców, a jednocześnie nie jest nachalnie jednoznaczna. Model oraz fragment dłoni wykonany w skali 1:1 przekonują o bardzo dobrym warsztacie rzeźbiarskim, którym dysponuje wygrany uczestnik.

   Zgodnie z zaleceniami Sądu Konkursowego, przed ostateczną realizacją pomnika konieczne będzie wprowadzenie kilku drobnych zmian. Chodzi m.in. o zmianę materiału, z którego miałby zostać wykonany mur.

   O konkursie

   Przedmiotem konkursu realizacyjnego było stworzenie projektu instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walko o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie.

   O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogli ubiegać się m.in. uczestnicy, którzy posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonała na podstawie własnego projektu co najmniej jeden pomnik, rzeźbę, instalację artystyczną lub podobną formę umiejscowioną w przestrzeni publicznej.

   Przy ocenie zgłoszonych prac po uwagę były brane takie elementy jak:

   - FORMA: sposób zaprezentowania walorów estetyczno - artystycznych Instalacji, nowatorstwo, oryginalność artystyczna koncepcji rzeźbiarskiej w zakresie jej kształtu, konstrukcji, proporcji, doboru materiałów, estetyka i jakość przyjętych rozwiązań projektowych i kompozycyjnych.

   - IDEA: zgodność z przyjętymi w konkursie założeniami ideowymi, właściwa interpretacja wytycznych merytorycznych wskazanych w Regulaminie, uwzględnienie szczegółowych uwarunkowań i nawiązanie do miejsca realizacji inwestycji, kontekst przestrzenny.

   -  TRWAŁOŚĆ: techniczna trwałość rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz bezpieczeństwo użytkowania w kontekście interakcji z użytkownikami, odporność na czynniki atmosferyczne.

   -  KOSZT: ekonomika rozwiązań realizacyjnych w tym kosztów realizacji inwestycji.

   W skład Sądu konkursowego wchodzili:

   - Przewodnicząca Sądu konkursowego - dr hab. Małgorzata Kopczyńska - Akademia Sztuki w Szczecinie;

   - Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego - Agnieszka Maćkowska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

   - Sędzia Referent - dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

   - Członkowie Sądu konkursowego:

   - prof. zw. Ryszard Wilk - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie;

   -  Leonia Chmielnik- artystka rzeźbiarka;

   -  Piotr Bednarski – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin;

    

   Zgodnie z przyjętymi założeniami, maksymalny łączny koszt wszystkich prac i czynności związanych z wykonaniem instalacji na podstawie zwycięskiego projektu nie może przekroczyć 550 000 zł.

   Do składania prac konkursowych dopuszczonych zostało łącznie 5 uczestników. Ostatecznie ocenie zostały poddane 3 prace konkursowe spełniające wymagania regulaminu konkursowego.

   Rozstrzygnięcie konkursu

   I NAGRODA – 14 000,00 zł oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki  – praca nr 2 autorstwa pani Ewy Bone z Poznania;

   II NAGRODA – 10 000,00 zł – praca nr 3 autorstwa pani Ewy Kozubal z Poznania;

   III NAGRODA – 7 000,00 zł – praca nr 1 autorstwa pani Marii Krasnodębskiej z Łodzi.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!