Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Październik w TRAFO

   platka platka

   platka platka

   Październik w TRAFO

   Trafostacja Sztuki przez cały październik zaprasza na wystawy i wydarzenia artystyczne. 

    

   15.10.2022 (sobota), godz. 18:00

   Kogo idea? Czyj pomysł? Kapitalizm i własność wiedzy
   Wykład i spotkanie autorskie z Bartoszem Miką, autorem książki „Własność dóbr intelektualnych: prawa własności intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego”.
   Prowadzenie: Tymoteusz Kochan

   Wykład i spotkanie autorskie z Bartoszem Miką, autorem książki „Własność dóbr intelektualnych: prawa własności intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego”. W czasie spotkania poruszone zostaną wątki dotyczące sporów wokół praw własności intelektualnej w systemie kapitalistycznym. Postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania: do kogo należy wiedza, jak przebiega proces zawłaszczania pomysłów i co możemy zmienić, aby korzystanie z wiedzy było prostsze, artyści odpowiednio wynagradzani, a ludzie pracy ze swobodnym dostępem do dóbr kultury?

   Dr Bartosz Mika to polski socjolog, wykładowca akademicki i badacz relacji własności w społeczeństwie kapitalistycznym. Jego koncepcje odwołują się do marksowskich i weberowskich analiz formacji kapitalistycznej, w duchu polskiej szkoły ekonomiczno-socjologicznej i teorii własności reprezentowanej przez Stanisława Kozyra-Kowalskiego i Jacka Tittenbruna. Książkę „Własność dóbr intelektualnych: prawa własności intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego” można nabyć w TRAFO Books & Coffee.

    

   16.10.2022 (niedziela), godz. 13.00

   Spacer śladami Żydów szczecińskich – wydarzenie towarzyszące wystawie Natalii Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania”.
   Pprowadzenie: Eryk Krasucki

   TRAFO zaprasza na niedzielny spacer z Erykiem Krasuckim, który poprowadzi uczestników przez miejsca związane z obecnością i dziejami Żydów w Szczecinie.

   Eryk Krasucki - historyk, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się historią XX wieku, historią komunizmu, dziejami PRL, studiami biograficznymi oraz historią regionalną Pomorza Zachodniego. Autor m.in. Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza - biografia polityczna (2009), Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów (2018), „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie i los Witolda Kolskiego (1902-1943) (2019).

    

   19.10.2022 (środa), godz.  18:00

   Mapa Sztuki Szczecina*: Sztuka. Komiks Szczeciński
   Spotkanie z Wojciechem Ciesielskim
   Prowadzenie: Łukasz Musielak

   Spotkanie z Wojciechem Ciesielskim, autorem publikacji Sztuka. Komiks Szczeciński. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu *Mapa Sztuki Szczecina.

   Książka jest autorskim projektem prezentującym w formie krótkich noweli wybranych pięciu szczecińskich artystów oraz ważne historyczne inicjatywy z zakresu sztuki współczesnej, które miały miejsce na terenach dzisiejszego Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to pierwsza w Polsce, tak obszerna próba zaprezentowania szerokiej publiczności tego typu zjawisk w popularnej formie.

   Okres historyczny obejmuje zakres od 1945 roku po współczesność, Bohaterami poszczególnych segmentów są: Marian Tomaszewski – pionier szczecińskiej plastyki, Ryszard Tokarczyk – twórca awangardowy, współtwórca artystycznego szkolnictwa w mieście, Brunon Tode – niepokorny duch i legenda szczecińskiego świata artystycznego, Danuta Dąbrowska – artystka postkonceptualna, wykładowczyni na Akademii Sztuki, Jan Szewczyk – artysta eksperymentujący jednocześnie z tradycyjnymi formami malarskimi i projektami społecznymi. Ponadto zaprezentowane zostały XIX Spotkanie Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach 1981 oraz Spotkania Artystyczne w Karlinie z 1988.

   Każda z noweli charakteryzuje się odrębnym stylem, zarówno wizualnym, jak i sposobem narracji, dopasowanym do charakteru twórczości bohatera. Autorem wszystkich segmentów jest Wojciech Ciesielski. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a dofinansowano z budżetu Miasta Szczecin. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Granda.

   Wojciech Ciesielski (ur. 1979), ukończył Muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2006 – 2018 pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wykładał „Historię sztuki, kultury i designu” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie technologicznym oraz „Psychofizjologię widzenia” na Akademii Sztuki w Szczecinie. Autor licznych artykułów z zakresu historii sztuki oraz szeroko pojętej krytyki artystycznej. Kurator licznych wystaw sztuki współczesnej. Autor komiksów „Zosia. Pierwsze loty” i „Sztuka. Komiks Szczeciński” oraz blogów „Komiks TV” i „Komiks Ciesielski”.

   *Mapa Sztuki Szczecina

   Zdaniem „Nie ma czegoś takiego jak sztuka. Są artyści” rozpoczyna Ernst Gombrich swoją książkę „O sztuce”. W oparciu o wywiady ze szczecińskimi artystami, o dokumentacje ich prac i działań chcemy stworzyć bazę wiedzy o artystycznym Szczecinie. Posłuży ona zarówno badaczom i historykom sztuki i kultury w Szczecinie, jak również praktykom sztuki – kuratorom, artystom i animatorom zdarzeń artystycznych. Projekt stanowi także punkt wyjścia do ich popularyzacji w kraju i za granicą w zewnętrznych działaniach TRAFO.

    

   20.10.2022 (czwartek) , godz.  18:00

   Spotkanie z poetą - Ivanem Davydenko w ramach projektu SPOT | містина

   Projekt finansowany przez Goethe-Institut ze środków pochodzących z Funduszu Stabilizacyjnego – Inicjatywy wspierającej organizacje kulturalne i edukacyjne na Ukrainie, w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie.

    

   26.10.2022 (środa),  godz. 18.00

   Wykłady Mistrzowskie*: Joanna Kiliszek
   Kiedy teraźniejszość staje się przeszłością

   Joanna Kiliszek – historyczka sztuki, menedżerka kultury, kuratorka wystaw. W latach 80. XX w. prowadziła Galerię Wieża, a później, do 91 r., Galerię Dziekanka. Pełniła funkcję dyrektorki Instytutów Polskich w Lipsku i Berlinie oraz wicedyrektorki Instytutu Adama Mickiewicza. Mieszka w Berlinie i Warszawie.

   Cykl *Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie.

    

   27.10.2022 (czwartek) , godz.  18:00

   Oprowadzanie kuratorskie Anny Ciabach po wystawie
   Nguyna Quc Thànha Śpijmy, potem zobaczymy

    

    

   WYSTAWY

    

   Natalia Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania”
   Wystawa: 04.08 - 06.11.2022
   kuratorzy: Stanisław Ruksza, Kuba Szreder
   współpraca naukowa: Aleksandra Janus

   3-4.11.2022 (czwartek - piątek)
   Program publiczny wystawy Natalii Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania” z udziałem:
   - Agnieszki Holland (spotkanie z reżyserką wokół filmu W ciemności),
   - Natalii Judzińskiej (Badacze i Badaczki na Granicy),
   - Magdaleny Waligórskiej (Centre For Antropological Research on Museums and Heritage w Berlinie)
   - Natalii Romik i współtwórców wystawy.

   W programie spotkania, warsztaty, oprowadzania kuratorskie. Szczegóły na trafo.art oraz facebook/trafo.art.

   TRAFO Serdecznie zaprasza na lekcje muzealne oraz oprowadzania po wystawie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  607 507 503 lub drogą mailową: edukacja@trafo.art.

   Wystawa Natalii Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania” to artystyczny hołd dla kryjówek budowanych i użytkowanych przez Żydów w czasie Holokaustu. Projekt, który zyskał ogromny rozgłos zarówno w Polsce jak i za granicą, podsumowuje dotychczasowe badania przeprowadzone przez Natalię Romik i Aleksandrę Janus wraz z zespołem antropolożek, historyczek, archeologów i miejskich odkrywców.

   Za swoją pracę nad upamiętnieniem historii Żydów Romik została w tym roku uhonorowana jedną z najważniejszych historycznych nagród na świecie – Dan David Prize, która ma służyć dalszemu rozwojowi badań nad architekturą przetrwania.

   Kryjówki często tworzone były ad hoc, z potrzeby chwili, w miejscach do tego pierwotnie nieprzystosowanych. Strychy, piwnice, jaskinie, drzewa czy nawet groby zyskiwały zupełnie nową funkcję, której warunkiem było utrzymanie pozoru ich dotychczasowej formy — aby zapewnić skuteczną ochronę, strych musiał wyglądać jak zwykły strych, a drzewo jak zwykłe drzewo. Tę tymczasową architekturę, która powstawała przy użyciu prymitywnych narzędzi w bardzo ciężkich warunkach, cechowała jednak niezwykła różnorodność.

   W salach wystawowych TRAFO prezentowane są lustrzane odlewy dziewięciu kryjówek z terenów Polski i dzisiejszej Ukrainy. Formom rzeźbiarskim towarzyszy wystawa prezentująca efekty interdyscyplinarnych badań.

   Tragiczna historia Zagłady jest punktem wyjścia do uniwersalnej refleksji na temat metod przetrwania w sytuacji egzystencjalnego zagrożenia, ich cielesnego, społecznego i architektonicznego wymiaru. Instalacja Romik stanowi wyraz hołdu dla codziennego trudu ukrywanych i tych, którzy ich ukrywali, ich pomysłowości, solidarności, woli życia, często pomijanych w tradycji upamiętnień heroicznych, które fetują głównie bohaterów i przywódców. Problematyzuje również temat upamiętniania niewidzialnej architektury, która jest przecież istotnym świadectwem historycznym. Jednocześnie modele kryjówek konotują miejsce ludzkiego odosobnienia. Mogą być też odczytywane w szerszej perspektywie egzystencjalnej, np. tragedii uchodźców i dawania im schronienia w trakcie migracji czy prześladowań w krajach zagrożonych konfliktami militarnymi. Projekt wpisuje się w szerszy trend refleksji nad poznawczym potencjałem architektury i sztuki, wykorzystując ją do podjęcia namysłu nad wspólnotą zawiązywaną w sytuacji zagrożenia — czy to o charakterze politycznym, ekonomicznym czy klimatycznym.

   Wystawa jest współorganizowana przez TRAFO Trafostację Sztuki w Szczecinie oraz Zachętę — Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, gdzie była pokazywana od 31 marca do 17 lipca 2022 r.

    

   Nguyn Quc Thành „Śpijmy, potem zobaczymy”
   wystawa: 27.08 – 20.11.2022
   oprowadzanie kuratorskie: 27.10.2022 (czwartek) @ 18:00
   zaproszone artystki i artyści: Phan Thảo Nguyên, Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn Duy Anh, Nguyen Tan Hoang, Vu T.Thu Ha, Quynh Dong, Tạ Minh Đức, Đỗ Văn Hoàng, Đỗ Thanh Lãng, Quynh Dong, Katrin Brannstrom, Hồ Quốc Hùng
   kuratorki: Anna Ciabach, Katarzyna Sobczak
   kuratorki przy programie Music.Multimedia.
   Management.: Mahzabin Haque, Sam Domingo
   koordynator: Andrzej Witczak

   TRAFO zaprasza do nadsyłania wietnamsko-polskich wspomnień, które znajdą się w wydanym na koniec wystawy zinie. Osoby chcące podzielić się tropami dotyczącymi obecności Wietnamek i Wietnamczyków w Polsce prosimy o kontakt mailowy: anna.sienkiewicz@trafo.art.

   Wystawa „Śpijmy, potem zobaczymy” jest efektem tegorocznego pobytu twórczego Nguyễna Quốc Thànha w Szczecinie i Sopocie. Prezentuje prace powstałe w trakcie rezydencji, a także wcześniejsze projekty zrealizowane przez artystę oraz zaprzyjaźnionych twórców z Nhà Sàn Collective. Wraz z kolektywem Thành bierze udział w tegorocznych Documenta 15 w Kassel, jednej z najważniejszych światowych wystaw sztuki współczesnej. Założona przez artystę grupa to pierwsza i najdłużej działająca w Wietnamie organizacja non-profit, prowadzona przez twórców sztuki eksperymentalnej, przede wszystkim związanych z LGBTQ+.

   Zainspirowana procesami snu i śnienia wystawa to nie tyle zachęta do spoczynku czy bezczynności, ile propozycja przeniesienia się w stan zawieszenia: pomost rzucony pomiędzy tam i tu, przeszłość i przyszłość, artystów i artystki oraz osoby odwiedzające wystawę. To sytuacja o charakterze potencjalnym - niedomknięta i, jak to we śnie, nie do końca kontrolowana. Wystawa, w której queerowa fantazja miesza się z tęsknotą za innymi krajami i własnym miejscem pochodzenia. Wystawa-podróż: Wietnam, Polska i wszystko co pomiędzy, co gdzie indziej.

   Nguyễn Quốc Thành występuje w TRAFO w podwójnej roli: artysty i swego rodzaju gospodarza przestrzeni wystawy, którą otwiera dla publiczności chcącej aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Partycypacyjny charakter ma szycie moskitier stanowiących element instalacji – proces rozpoczęty podczas warsztatów poprzedzających wernisaż trwa: każdy może usiąść przy maszynie do szycia w przestrzeni wystawy i stworzyć nową moskitierę lub dołożyć własny kawałek do już istniejącej.

   Rezydencja artysty została przygotowana wspólnie przez: Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie i TRAFO Trafostację Sztuki w Szczecinie jako pierwsza część przyszłej wystawy i przewodnika Wietnamczycy w Polsce.

   Nguyễn Quốc Thành - artysta, kurator, współzałożyciel Nhà Sàn Collective
   w Hanoi. W 2013 r. założył festiwal Queer Forever!  Thành brał udział w festiwalach sztuki performance, wystawach i konferencjach w Japonii, Myanmar, Filipinach, Tajlandii, USA i Wietnamie. Jego ostatnia praca nosi tytuł ưhưh22 i jest częścią projektu Nhà Sàn Collective na 15 documenta w Kassel.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!