Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Ostatnie godziny naboru dokumentów ws. Stypendiów Twórczych

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Ostatnie godziny naboru dokumentów ws. Stypendiów Twórczych

   Jeszcze tylko dziś można składać dokumenty dot. przyznania Stypendium Twórczego. Wnioski można składać do 1 marca br. Autorzy najciekawszych projektów mają szansę zdobyć nawet kilkanaście tysięcy złotych.

   Stypendia zostaną przyznane w dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna).

   Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres mailowy: wk@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

   Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 1 marca 2023 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

   Do wniosku  w wersji elektronicznej należy dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF:

   - życiorys artystyczny,

   - portfolio lub dokumentację twórczości,

   - rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

   Dodatkowe informacje:

   1.Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

   2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

   3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2023 r.

   4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.

   5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

   6. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2023 wynosić będzie nie mniej niż 3 326,00 zł brutto i nie więcej niż 19 961,00 zł brutto.

   7. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

   Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!