Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Wniosek o nowy termin zakończenia budowy SKM Szczecin

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Wniosek o nowy termin zakończenia budowy SKM Szczecin

   Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Lider i Beneficjent Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej poparło wniosek Partnera PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu SKM.

   SSOM jako lider zaproponował Centrum Unijnych Projektów Transportowych nową datę zakończenia prac przy SKM - 31 grudnia 2023. Jeśli CUPT zgodzi się na zmianę terminu groźba utraty półmiliardowego dofinansowania unijnego znika. 

   Budowa SKM to przedsięwzięcie o wartości ponad 800 milionów złotych. Większość pieniędzy - 512 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. Jednym z warunków jest ukończenie całego projektu w terminie. Gdyby został on przekroczony, pojawiłaby się groźba utraty unijnego dofinansowania projektu.

   SSOM od wielu miesięcy zgłaszał do CUPT-owi, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu. Powodem są znaczące opóźnienia w realizacji zadań prowadzonych przez największego Partnera Projektu – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zadaniach:

     - „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych  Nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”.   Planowany czas realizacji umowy 25 miesięcy tj. do 24.08.2020 r.

   - „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych 273,351 oraz 401”. Planowany czas realizacji umowy 22 miesiące tj. do 24.05.2020r.

   Partner PKP PLK S.A. zawarł kontrakty na realizację prac w formule „zaprojektuj    i  wybuduj” z firmą TRAKCJA S.A. Od początku przedstawiciele przedsiębiorstwa, w związku z m.in. badaniami geologicznymi i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przystanku Szczecin—Pogodno, zabiegali o zmiany w umowie na realizację obu zadań. Firma zgłaszała także kłopoty w związku z pandemią.

   PKP PLK S.A. z firmą Trakcja S.A. prowadziło wiele miesięcy negocjacje dot. zakresu i  zmiany terminu wykonania ww. kontraktów, jednak z uwagi na znaczące rozbieżności stanowisk odnośnie składanych przez wykonawcę roszczeń terminowych i finansowych  rozmowy te nie zostały zakończone.

   PKP PLK ostatecznie podjęło decyzję o wprowadzeniu wykonawstwa zastępczego, podpisując w dniu 14.12.2021 r. umowę na zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień na zadaniu dotyczącym linii kolejowej nr 406 odcinek Szczecin Główny – Police.

   Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Kobylanka, Gmina Gryfino, realizują sukcesywnie swoje zadania i  prace te winny zakończyć się w obecnie obowiązującym terminie umowy o dofinansowanie Partnerzy Gmina Police, Gmina Stargard i Gmina Miasto Szczecin, w związku z opóźnieniami na kontraktach Partnera PKP PLK S.A. planują zakończyć swoje zadania do III kw. 2023 r.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!