Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Wielkie zmiany na północy

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Ponad 38 mln zł, kosztować będzie przebudowa ulic Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej i budowa nowego odcinka ulicy Czesława Miłosza w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. To pierwszy etap tego projektu, który zrealizuje firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Umowa została podpisana.

   To pierwsza część projektu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

   - Okolice Warszewa i Osowa to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Szczecina. To właśnie tutaj rozpoczyna się inwestycja warta wiele milionów złotych. Ulice zostaną przebudowane kompleksowo. Powstaną nowe nawierzchnie, nowe chodniki, miejsca postojowe, będzie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa. – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

   Prace budowlane w ramach pierwszego etapu obejmą przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), rozbiórkę obiektów kubaturowych, zagospodarowanie zieleni. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie kontraktu. Koszt prac to 38 379 497,41 zł brutto.

   Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

   Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

   1. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
   2. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
   3. Urlopowa;
   4. Czesława Miłosza - przedłużenie;
   5. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
   6. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
   7. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
   8. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

   Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

   Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!