Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   W porcie powstaje nowe rondo

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   W porcie powstaje nowe rondo
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (1).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (2).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (3).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (4).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (5).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (6).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (7).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (8).jpg

   Zmiany w tej części miasta są trudne do zauważenia. Jedna z dużych inwestycji drogowych realizowanych na uboczu, jest jednocześnie jedną z tych najważniejszych. W rejonie ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej powstaje duże rondo, zmienia się też układ drogowy, który poprawia dojazd do Portu w Szczecinie.

   Prace budowlane na tej inwestycji są już zaawansowane w ponad 75%, jednak wciąż wiele pozostało do zrobienia. Najbardziej widoczną zmianę widać w miejscu, gdzie powstaje nowe rondo. Widoczny jest jego przyszły zarys. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty ziemne w rejonie ulic Hryniewieckiego i Logistycznej. Wykonywane jest korytowanie i kontynuowane są prace drogowe, związane z budową konstrukcji nowej jezdni. Realizowane są także prace brukarskie.

   Z uwagi na wiele robót dodatkowych, w tym stwierdzone występowanie torfów w miejscu planowanego ronda i konieczną z tego względu całkowitą wymianę gruntud, termin zakończenia inwestycji został wydłużony do czerwca bieżącego roku.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

   Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!