Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   Ułożono nawierzchnię nowego ronda

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Energetyków (1).jpg
   Energetyków (2).jpg
   Energetyków (3).jpg
   Energetyków (4).jpg
   Energetyków (5).jpg
   Energetyków (6).jpg
   Energetyków (7).jpg
   Energetyków (8).jpg

   4 dni trwały prace związane z układaniem nawierzchni nowego ronda na ulicy Energetyków. Choć cała inwestycja jeszcze się nie zakończyła, to ruch odbywa się po nowym śladzie jezdni.

   Prace związane z układaniem nawierzchni nowego ronda, wykonywane były metodą slurry seal. Prace trwały 4 dni - od czwartku do niedzieli. W tym czasie ruch pojazdów odbywał się zarówno w kierunku do centrum i z centrum Szczecina.

   Wykonanie nawierzchni ronda to jednak nie koniec prac. Przez najbliższe 3 miesiące prowadzone będą prace związane z przebudową torowiska tramwajowego. Roboty toczyć się będą również przy budowie parkingu w sąsiedztwie Urzędu Celnego i przebudowie ulic Władysława IV i Zbożowej.


   O inwestycji

   Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

   Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Dofinansowanie

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!