Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Teren po fabryce Stoewera w nowej odsłonie i nie tylko

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Teren po fabryce Stoewera w nowej odsłonie i nie tylko

   Miało być połączenie drogowe i wyburzenia, a będzie atrakcyjny kwartał z zielenią  i nowa zabudowa - tak zmieni się plan zagospodarowania przestrzennego „Bolinko  - Niemierzyńska 3”.

   To kolejny krok, którego realizacja stała się zobowiązaniem  przyjętym przez Miasto podczas prac nad obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin.

   - W toku sporządzania aktualnie obowiązującego Studium, podczas konsultacji społecznych wpłynęły liczne wnioski wyrażające sprzeciw wobec budowy drogi łączącej rondo im. J. Giedroycia z ul. Niemierzyńską, natomiast wnioskowano o odtworzenie kwartału zabudowy – tłumaczy Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. -  Wnioski te zostały uwzględnione w toku prac nad Studium i także podczas przygotowywania planu zagospodarowania dla tego terenu, który na najbliższej sesji trafi pod obrady radnych.

   Nowy plan zakłada odtworzenie kwartału, stanowiącego w większości pozostałość po XIX-wiecznym kompleksie fabrycznym oraz wprowadza spójne zapisy dotyczące parametrów zabudowy i obsługi komunikacyjnej, które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania, wykształcenia nowej zabudowy w ramach historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnej ewidencji zabytków.

   Realizacją oczekiwań społecznych, które wybrzmiały w toku sporządzania Studium będzie również uzupełnienie zabudową obrzeżną kwartałów zabudowy wzdłuż ul. Długosza i ul. Krasińskiego oraz terenu wokół ronda im. J. Giedroycia i utrzymanie istniejących kamienic z usługami, w tym znanej rodzinnej Piekarni z ulicy Długosza oferującej swoje wypieki od 1945 roku.

   Więcej:

   https://bip.um.szczecin.pl/files/74B162BA8AFD49C09968DFD4A36E98AF/projekt_140.pdf

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!