Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   29°

   Szczecin. Prace przy zieleni trwają

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Szczecin. Prace przy zieleni trwają
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (1).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (2).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (3).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (4).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (5).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (6).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (7).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (8).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (9).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (10).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (11).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (12).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (13).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (14).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (15).JPG
   ENERGETYKOW_NASADZENIA (16).JPG

   Rejon przebudowywanej ulicy Energetyków pomału wypełnia się nowymi nasadzeniami.

   Prace związane z zielenią prowadzone będą przez kilka najbliższych dni. Nasadzenia są wykonywane w okresie najbardziej optymalnym dla sadzonek. Każde z drzew ma odpowiednio przygotowane podłoże. Wykopywany jest dół, który wielkością odpowiada bryle korzeniowej. Doły są dodatkowo zaprawione ziemią urodzajną na bazie kompostu zmieszanego z czarnoziemem. Jednocześnie każdemu z drzew podawany jest hydrożel, czyli preparat odpowiedzialny za zabezpieczenie i utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby. Dodatkowo każde drzewo otrzyma właściwą dla swojego gatunku i wielkości mikoryzę czyli szczepionkę opartą na grzybniach symbiozujących z systemem korzeniowym. Podobne działania prowadzone będą również w przypadku krzewów.

   Wraz z rozpoczęciem nasadzeń, w dniu dzisiejszym przyjechał kolejny transport sadzonek. To Czeremcha Wirginijska ‘Canada Red’ w ilości 45 sztuk; Grab pospolity ‘Fastigiata’ 12 sztuk; 30 Jesionów pensylwańskich ‘Sumit’ oraz 2 Lipy drobnolistne. Jesiony wkomponowane zostaną wzdłuż torowiska tramwajowego. Jest to gatunek przystosowany do trudnych przydrożnych warunków miejskich i odporny na zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego.

   O inwestycji

   Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

   Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Dofinansowanie

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!