Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   SKM Zdunowo – postęp prac

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Zdunowo – postęp prac
   SKM_ZDUNOWO (1).JPG
   SKM_ZDUNOWO (2).JPG
   SKM_ZDUNOWO (3).JPG
   SKM_ZDUNOWO (4).jpg

   Infrastruktura wokół przystanku SKM Zdunowo zmienia się.

   Zrealizowano już większość robót związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni dojazdowej. Kontynuowane są prace przy budowie miejsc postojowych. W ramach prac sieciowych, posadowione zostały studnie w ulicy Gościniec. Kontynuowane są prace teletechniczne.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką;
   2. budowę zatok parkingowych;
   3. budowę chodników;
   4. budowę ścieżki rowerowej;
   5. budowę dojścia do peronów;
   6. wykonanie elementów małej architektury;
   7. budowę oświetlenia ulicznego;
   8. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
   9. gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni;
   10. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
   11. wykonanie monitoringu wizyjnego;
   12. budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie.

   Wykonawcą jest firma MUSING BUD SP. Z O.O. SP. J. Koszt prac to ponad 3 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!