Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   SKM Załom – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Załom – wieści z budowy #2
   SKM_ZALOM (1).jpg
   SKM_ZALOM (2).jpg
   SKM_ZALOM (3).jpg
   SKM_ZALOM (4).jpg
   SKM_ZALOM (5).jpg
   SKM_ZALOM (6).jpg
   SKM_ZALOM (7).jpg
   SKM_ZALOM (8).jpg
   SKM_ZALOM (9).jpg
   SKM_ZALOM (10).jpg
   SKM_ZALOM (11).jpg
   SKM_ZALOM (12).jpg

   Budowa miejskiej infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest w kilkunastu miejscach jednocześnie. Miejski parking i chodniki prowadzące na perony kolejowe powstają w Załomiu przy ulicy Produkcyjnej.

   Po zrealizowaniu robót ziemnych oraz większości robót sieciowych, elektrycznych i teletechnicznych, wykonawca przystąpił do budowy nowej infrastruktury drogowej. Wykonane zostało korytowanie pod budowę drogi dojazdowej do parkingu. Wykonane zostały warstwy podbudowy nawierzchni parkingów oraz chodników. Aktualnie realizowane są prace związane z układaniem nawierzchni miejsc parkingowych i chodników. Trwa montaż krawężników.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Załom, rozbudowę ulicy Produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. rozbudowę ulicy Produkcyjnej,
   3. budowę nawierzchni chodników,
   4. rozbiórkę i budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   5. rozbiórkę i budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   6. rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznych SN,
   7. budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
   8. rozbiórkę i budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
   9. zabezpieczenie sieci wodociągowej,
   10. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: kosze na odpadki, wiata przystankowa), zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 3 233 490,68 zł brutto. Roboty realizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!