Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SKM Turzyn – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Turzyn – wieści z budowy #2
   SKM_TURZYN (1).JPG
   SKM_TURZYN (2).JPG
   SKM_TURZYN (3).JPG
   SKM_TURZYN (4).JPG
   SKM_TURZYN (5).JPG
   SKM_TURZYN (6).JPG
   SKM_TURZYN (7).JPG
   SKM_TURZYN (8).JPG

   Przy ulicy 26 Kwietnia trwają prace związane z budową miejskiego parkingu. To miejska infrastruktura służąca obsłudze stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Turzyn.

   Prace realizowane są w większości branż. To przebudowa sieci sanitarnych i teletechnicznych. Wykonywane są konstrukcje podbudów nowych nawierzchni i jednocześnie trwa układanie nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników. W rejonie skarpy, na której znajduje się torowisko, kontynuowane są prace przy budowie muru oporowego.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Turzyn, rozbudowę ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowę ulicy 26 Kwietnia wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

   W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
   3. budowę nawierzchni chodników i zjazdów,
   4. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami podziemnymi,
   5. przebudowę sieci gazociągowej średniego ciśnienia,
   6. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   7. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych nn i SN,
   8. budowę kabli teletechnicznych wraz z siecią monitoringu miejskiego,
   9. budowę kanału technologicznego,
   10. budowę zasilania szaf teletechnicznych monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   11. budowę monitoringu wizyjnego,
   12. budowę kanalizacji kablowej,
   13. przebudowę istniejących sieci teletechnicznych znajdujących się w kolizji z projektowaną infrastrukturą,
   14. budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, ławki),
   15. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 9 404 580,31 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!