Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) – prace w toku

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) – prace w toku
   SKM_STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (1).JPG
   SKM_STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (2).JPG
   SKM_STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (3).JPG
   SKM_STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (4).JPG
   SKM_STOLCZYN_POLNOCNY_NAD_ODRA (5).JPG

   Miejska infrastruktura Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to ponad 20 różnych lokalizacji rozsianych po terenie Szczecina. Prace toczą się już w kilku z nich, m.in. na Stołczynie.

   Prace przy budowie infrastruktury przy przystanku Stołczyn Północny (Nad Odrą) są już mocno zaawansowane. W blisko 90% gotowe są już nawierzchnie chodników i parkingu rowerowego, gotowe są fundamenty pod wiaty przystankowe, instalacja oświetleniowa jak i instalacje teletechniczne. Do zrealizowania pozostały jeszcze m.in. prace brukarskie polegające na budowie fragmentów chodnika oraz montażu wiat przystankowych. Wykonane zostaną również schody terenowe prowadzące do peronów.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
   • wykonanie elementów małej architektury;
   • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
   • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
   • zagospodarowanie zieleni;
   • budowę schodów terenowych na gruncie;
   • budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
   • budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

   Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,7 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!