Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SKM Pomorzany – prace zakończone

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM_POMORZANY (1).jpg
   SKM_POMORZANY (2).jpg
   SKM_POMORZANY (3).jpg
   SKM_POMORZANY (4).jpg
   SKM_POMORZANY (5).jpg
   SKM_POMORZANY (6).jpg
   SKM_POMORZANY (7).jpg
   SKM_POMORZANY (8).jpg

   Inwestycja związana z budową miejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Pomorzany jest już zakończona. Trwają odbiory.

   Wszystkie roboty budowlane w rejonie ulicy Mieszka I miejskiej części przystanku SKM Pomorzany zostały zakończone. . Chodniki, parking samochodowy i rowerowy, elementy małej architektury są już gotowe. Zadanie jest aktualnie w trakcie procedury odbiorowej, po której zakończeniu nowa infrastruktura będzie mogła uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Zakres robót obejmuje:

   1. budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
   2. budowę oświetlenia ulicznego;
   3. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
   4. budowę przyłącza wodociągowego;
   5. gospodarkę drzewostanem;
   6. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
   7. wykonanie elementów małej architektury;
   8. wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

   Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,2 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!