Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   SKM Niemierzyn Arkońska - wykonawca wybrany

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Niemierzyn Arkońska - wykonawca wybrany

   Oferta firmy KRISTONE Krystian Suda, została wybrana w przetargu, na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Koszt prac zgodnie z ofertą ma wynieść 573 919,97 zł brutto.

   Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 353, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. budowę chodników;
   2. wykonanie elementów małej architektury;
   3. budowę zasilania elementów małej architektury;
   4. budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej;
   5. gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

   Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od daty podpisania umowy.

   Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!