Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   SKM Golęcino – wieści z budowy #3

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Golęcino – wieści z budowy #3
   SKM_GOLECINO (1).JPG
   SKM_GOLECINO (2).JPG
   SKM_GOLECINO (3).JPG
   SKM_GOLECINO (4).JPG
   SKM_GOLECINO (5).JPG

   Budowa miejskiej infrastruktury przy stacji Golęcino Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej trwa. Oprócz nowych przystanków autobusowych, to także dojście do peronu kolejowego oraz parking.

   Otoczenie przystanków autobusów jest prawie gotowe. W ostatnim czasie zamontowane zostały wiaty. Aktualnie prace wykonywane są w obrębie dojścia do peronu kolejowego. Trwa budowa muru oporowego oraz schodów.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino, rozbudową ulicy Świętojańskiej oraz rozbudową ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. rozbudowę jezdni ul. Świętojańskiej o budowę zatoki autobusowej,
   3. przebudowę chodnika wzdłuż ul. Świętojańskiej,
   4. budowę fragmentu jezdni manewrowej,
   5. budowę chodnika, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
   6. przebudowę sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączem,
   7. przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami,
   8. budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn, budowę kanalizacji deszczowej,
   9. przebudowę sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,
   10. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   11. budowę murów oporowych i schodów terenowych,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, tablice SIP, kosze na odpadki, wiaty przystankowe),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 6 676 430,53 zł brutto. Roboty budowlane realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!