Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – budowa trwa

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – budowa trwa
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (1).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (2).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (3).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (4).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (5).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (6).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (7).jpg
   SKM_CMENTARZ_CENTRALNY_KU_SLONCU (8).jpg

   Mimo ogromnych opóźnień po stronie PKP PLK S.A., Szczecin sukcesywnie realizuje swoją część związaną z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Przy ulicy Ku Słońcu widać już zarys otoczenia kolejnej stacji. Za wykonawcą najtrudniejsze prace.

   Zrealizowano już roboty ziemne, wykonano nasypy oraz wzmocniono je geowłókniną. Zakończone zostały roboty związane z siecami elektrycznymi, gazowymi i wodociągowymi. Zamontowane są krawężniki i obrzeża. Minione dni to prace związane z wykonywaniem nawierzchni chodników i parkingów, jak również prace związane z zasilaniem i montażem słupów oświetlenia.  

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu), rozbudowę ul. Władysława Sikorskiego w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
   2. budowę zjazdu z jezdni ulicy Władysława Sikorskiego;
   3. budowę jezdni manewrowej;
   4. budowę i przebudowę chodnika;
   5. budowę sieci oświetlenia ulicznego;
   6. przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV;
   7. budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV WLZ (wewnętrzna linia zasilająca); budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV;
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej;
   9. przebudowę przyłącza gazociągowego ś/c.;
   10. budowę przyłącza wodociągowego;
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławki);
   12. budowę ogrodzenia;
   13. gospodarkę zielenią oraz wykonanie przestrzennego układu zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Ku Słońcu w Szczecinie.

   Koszt prac to ponad 3,4 mln zł brutto.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!