Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   24°

   Przetargi na zabytki

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Przetargi na zabytki

   Przypominamy, Miasto ponawia przetargi na nieruchomości przy ulicy Niklowej 11 i Wojska Polskiego 95.

   Niklowa 11

   Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą budynków odbędzie się 6 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

   Cena wywoławcza nieruchomości 229 560,00 zł netto. Kwota wadium - 23 000,00 zł, termin wniesienia wadium upływa dnia 30 stycznia 2023 r.

   Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt (oddanie w użytkowanie wieczyste) i budynki (sprzedaż). Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej. Cena gruntu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

   Od opłat z tytułu użytkowania wieczystego przypadających za część nieruchomości gruntowej wpisaną do rejestru zabytków udzielona zostanie bonifikata w wysokości 99%, z zastrzeżeniem, że bonifikata od tych opłat nie będzie przysługiwała w przypadku, gdy działalność usługowa prowadzona w ramach celu podstawowego będzie działalnością określoną w art. 72 ust. 3 pkt 3, 4, 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

   Od ceny za budynek wpisany do rejestru zabytków ustalonej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości 99%.

   Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - działalność usługowa wraz z ochroną zabytku - budynku przy ul. Niklowej 11.

   Wojska Polskiego 95

   Przetarg na sprzedaż zabytkowej willi odbędzie się 15 marca 2023 o godz. 10.00. Cena wywoławcza nieruchomości to 5 milionów złotych. Kwota wadium to 500 tys. zł., termin jego wniesienia upływa dnia 08.03.2023 r.

   Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej o funkcji dominującej: usługi. Na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze.

   Nieruchomość podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w/w ustawy, w tym m.in., zgodnie z art. 5, do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku i korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

   Nieruchomość zostanie udostępniona zainteresowanym w dniu 21.02.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00.

   Więcej:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131357.asp?kat=og%C5%82oszenia+o+przetargach

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!