Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   Przetarg na przebudowę ulicy Emilii Plater

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Przetarg na przebudowę ulicy Emilii Plater

   Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ulicy E. Sczanieckiej do ulicy Firlika. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogą składać oferty do dnia 9 sierpnia br.

   W ramach inwestycji wykonane zostaną prace polegające na budowie i przebudowie jezdni, chodników, zatok parkingowych i zjazdów. Wykonane zostanie odwodnienie pasa drogowego, zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna i oświetlenie. W ramach prac sieciowych przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i ogólnospławna oraz sieć wodociągowa. Przeprowadzone zostaną regulacje studni i wpustów deszczowych. Wykonane zostaną elementy małej architektury oraz zagospodarowana zostanie zieleń. Inwestycja obejmować będzie ponadto budowę parkingu.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!