Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Przetarg na przebudowę ulic na północy

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Przetarg na przebudowę ulic na północy

   Ogłoszony został przetarg na I etap przebudowy układu drogowego w północnej części Szczecina. W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostaną ulice Kredowa, Urlopowa, Ostoi – Zagórskiego oraz przedłużona zostanie ul. Czesława Miłosza. Termin składania ofert mija 7 lipca br.

   O inwestycji

   To pierwsza część projektu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

   Prace budowlane obejmą przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), rozbiórkę obiektów kubaturowych, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie kontraktu.

   Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

   Inwestycja obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

   1. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
   2. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
   3. Urlopowa;
   4. Czesława Miłosza - przedłużenie;
   5. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
   6. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
   7. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
   8. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

   Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

   Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!