Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #3

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #3
   Górnośląska (1).JPG
   Górnośląska (2).JPG
   Górnośląska (3).JPG
   Górnośląska (4).JPG
   Górnośląska (5).JPG

   Na ul. Górnośląskiej prowadzone są intensywne prace przy budowie nowej jezdni. 

    

   Aktualnie na budowie prowadzone są prace przy korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Wykonywane są także warstwy wzmocnienia podłoża jezdni. Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej. Wykonywane jest również oświetlenie drogowe.

   Kierowcom przypominamy o obowiązującym wahadle na wybranych odcinkach modernizowanej ulicy. Prosimy o zachowanie uwagi i przepraszamy za utrudnienia.

    

   O inwestycji

   W ramach inwestycji zaplanowano:

   1. przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
   2. budowę ciągów pieszych;​
   3. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
   4. przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
   5. budowę miejsc postojowych;
   6. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   7. oznakowanie drogi;
   8. podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
   9. budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
   10. prace przy zagospodarowaniu zieleni.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. 

    

   Wykonawcą inwestycji jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. S.K. Koszt prac to 17,1 mln zł brutto.

    

   Nadzór nad realizacją sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!